Borang Untuk Muat Turun

1. Pasport 

  1. Borang Permohonan Menukar/Meminda/Menambah Butir-butir Dalam Pasport Malaysia
  2. Borang Pengesahan Izin Bapa/Penjaga Yang Sah 
  3. Borang Soal Selidik Kehilangan Pasport Malaysia   

2. Visa 

  1. Borang Permohonan Visa
  2. Borang Permohonan Visa (bagi Isteri/Anak/ Ibu/ Bapa Pemegang Pas Pelajar    

3. Pas 

  1. Borang Permohonan Pas Lawatan   
  2. Borang Permohonan Lanjutan Pas Lawatan 
  3. Borang Pengesahan Pas Bagi Tujuan Perkahwinan Dengan Warganegara Asing
  4. Borang Permohonan Pas Tanggungan 
  5. Borang Personal Bond 

4. Pelajar Asing 

  1. Borang Permohonan Pas Pelajar 
  2. Borang Maklumat Peribadi Pelajar Asing 

5. Pekerja Asing 

  1. Borang Bayaran 
  2. Borang Maklumat Syarikat Outsourcing 
  3. Borang Perakuan Permohonan Visa Dengan Rujukan 
  4. Borang Personal Bond   
  5. Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing VDR (Warganegara Bangladesh) 
  6. Senarai Semak Permohonan VDR Kelulusan Syarikat Outsourcing 
  7. Laporan Pekerja Melarikan Diri Daripada Majikan 
  8. Permohonan Untuk Pengambilan Tukang Masak Warganegara Thailand 
  9. Permohonan Visa Dengan Rujukan Pekerja Asing Baru 
  10. Senarai Semak Permohonan Pas Lawatan (Kerja Sementara) Jangka Pendek Tukang Masak Warga Thailand
  11. Senarai Semak Permohonan Pelekat PLKS Pekerja Asing Baru
  12. Borang Permohonan Pas Lawatan - IM12
  13. Borang Permohonan Visa - IM38

6. Pegawai Dagang 

  1. Borang Maklumat Pegawai Dagang (DP11) 
  2. Borang Maklumat Tanggungan (DP11A)
  3. Borang Permohonan Jawatan Pegawai Dagang (DP10)
  4. Panduan Memohon Jawatan Pegawai Dagang 
  5. Permohonan Kemudahan Belajar Anak-Anak Pegawai Dagang Yang Tinggal Di Malaysia Di bawah Pas Tanggung
  6. Senarai Semak DP10 - Permohonan Jawatan Pegawai Dagang 
  7. Senarai Semak DP11-Permohonan Bagi Mendapatkan Endorsmen Pas Penggajian/Pas Lawatan Kerja Sementara
  8. Senarai Semak DP11A - Permohonan Bagi Mendapatkan Endorsmen Pas Tanggungan (PT)/PAS Lawatan (Sosial)
  9. Senarai Semak Pas Lawatan (Kerja Sementara) Pembantu Rumah Kepada Pegawai Dagang
  10. Surat Pengesahan Dokumen
  11. Senarai semak (rayuan) JKPD/Fast track Permohonan Jawatan Pegawai Dagang
  12. Borang Permohonan I-Pass
  13. Borang Personal Bond (Regulation 18)
  14. Garis Panduan & syarat-syarat pengambilan Pembantu Rumah Asing (PRA) kepada Pegawai Dagang 
  15. Kadar Bayaran Pas
  16. Kadar Bayaran Personal Bond mengikut negara
  17. Senarai semak kemudahan bekerja bagi pemegang Pas Tanggungan (Pasangan)
  18. Senarai semak kebenaran belajar bagi pemegang Pas Tanggungan (Anak berumur 18 tahun ke bawah)
  19. Senarai semak membuat kerja-kerja kebajikan bagi tanggungan (pasangan)
  20. Senarai semak pinda tempoh sah laku pas 
  21. Senarai semak IPass
  22. Senarai semak Pas Khas
  23. Senarai semak pindah pas/baki tempoh
  24. Borang Students Personal Data-bagi permohonan kebenaran belajar bagi pemegang Pas Tanggungan(Anak berumur 18 tahun ke bawah)
  25. Contract of Employment bagi permohonan Pembantu Rumah Asing(PRA) kepada Pegawai Dagang

7. Pembantu Rumah 

  1. Borang Perakuan Pembantu Rumah Asing Beragama Islam 
  2. Borang Perakuan Permohonan Tanpa Agensi Berdaftar
  3. Borang Perjanjian Pekerjaan 
  4. Borang Permohonan Baru Pembantu Rumah Asing 
  5. Borang Permohonan Gantian Pembantu Rumah Asing 
  6. Borang Personal Bond 
  7. Laporan Pekerja Asing Melarikan Diri Daripada Majikan
  8. Perakuan Pengambilan Pembantu Rumah Asing Beragama Islam
  9. Senarai Semak Permohonan Pembantu Rumah Asing 

8. Surat Akuan 

  1. Borang Melanjutkan Tempoh Surat Akuan Pengenalan 
  2. Borang Permohonan Surat Akuan Pengenalan 
  3. Surat Akuan Perkahwinan 

9. Permit Masuk 

  1. Permohonan Permit Masuk 

10. Dokumen Perjalanan 

  1. Borang Permohonan Surat Perjalanan Kumpulan Menggantikan Pasport 

11. Perakuan Taraf 

  1. Borang Permohonan Perakuan Taraf 

12. Kad Perjalanan APEC 

  1. Borang Permohonan Perjalanan Perniagaan APEC