MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive

Rabu : Disember 06, 2023 - 12.03 pm

KAD PERJALANAN PERNIAGAAN APEC

AGENSI KAWAL SELIA

 • Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan :
 • Pejabat Malawakil di Luar Negara
 • Persatuan Pekilang-Pekilang
 • Peringkat Kebangsaan (Federation of Malaysian Manufacturer) FMM
 • Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (Malay Chamber of Commerce) DPMM
 • Dewan Perniagaan Cina
  (Associated Chinese Chamber of Commerce & Industry) ACCIM
 • Dewan Perniagaan India
  (Malaysian Indian Chamber of Commerce & Industry) MAICCI
 • Malaysian Service Providers Confederation (MSPC)
 • Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI)
 • Badan-Badan Ikhtisas bidang kejuruteraan, perakaunan, guaman, perubatan dan perumahan peringkat kebangsaan.
 • Sekiranya terdapat mana-mana persatuan, dewan-dewan perniagaan atau lain-lain agensi yang mempunyai kapasiti memperakukan dan mengeluarkan surat sokongan untuk permohonan ABTC bagi pihak mana-mana syarikat,persatuan, dewan-dewan perniagaan atau lain-lain agensi berkenaan hendaklah memperolehi kebenaran bertulis atau surat pelantikan daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) terlebih dahulu.

Mana-mana Agensi Kawal Selia yang dilantik adalah bertanggungjawab untuk memastikan:

 • Pemohon adalah tulen dan benar-benar berkelayakan.
 • Kewujudan syarikat dan status pemohon adalah tulen dan benar.
 • Pemohon memegang jawatan pengurus dan ke atas di syarikatnya itu.
 • Syarikat atau pemohon adalah ahli yang berdaftar  dengan agensi kawalselia
Skip to content