MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Ahad : Jun 23, 2024 - 8.51 am

  1. Utama
  2. »
  3. Perkhidmatan Utama
  4. »
  5. Surat Akuan Pengenalan

Surat Akuan Pengenalan

Surat Akuan Pengenalan (SAP)

1. Tujuan
Surat Akuan Pengenalan adalah satu dokumen perjalanan yang dikeluarkan kepada Penduduk Tetap Malaysia yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan (stateless). Surat Akuan Pengenalan hanya boleh dikeluarkan kepada “Golongan Stateless” sekiranya syarat-syarat ini dipatuhi:-

1.1. Surat Pengesahan daripada pejabat Kedutaan Negara asal pemohon yang menyatakan bahawa pemohon tidak pernah dikeluarkan passport dan pemohon juga tidak mempunyai hak tuntutan sebagai warganegara asalnya.

1.2. Mengemukakan surat sumpah/ perakuan diri yang menyatakan bahawa jika pemohon didapati memiliki kewarganegaraan mana-mana negara Surat Akuan Pengenalan yang telah dikeluarkan akan ditarik balik dan kerajaan Malaysia boleh menarik balik Status Penduduk Tetap pemohon Contoh Surat Akuan Sumpah yang perlu diisi di Lampiran A.

Skip to content