MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Ahad : Jun 23, 2024 - 9.47 am

KAD PERJALANAN PERNIAGAAN APEC

SENARAI SEMAK PEMOHON KAD APEC

Permohonan Kad Perjalanan Perniagaan APEC

Sila kemukakan permohonan yang lengkap untuk Kad Perjalanan Perniagaan APEC kepada:

Pengarah Bahagian Visa, Pas dan Permit
Jabatan Imigresen Malaysia
No 15, Tingkat 5 (Podium)
Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62550 Putrajaya.

(u.p.Unit Kad Perjalanan Perniagaan APEC)

Hadir sendiri, wakil, pos atau kurier.

Untuk pertanyaan sila hubungi Unit APEC di:
Telefon: 03-88801145
Email:apec@imi.gov.my

Unit APEC, Bahagian Visa, Pas dan Permit, Jabatan Imigresen Malaysia akan mengeluarkan:

 1. Nombor permohonan sebagai rujukan berstatus ‘RECEIVE’ setelah permohonan diproses dan dimasukkan data pemohon ke dalam Sistem ABTC.

 2. Semakan permohonan boleh dibuat melalui:
  https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html.

 3. Nombor permohonan akan diberikan kepada pemohon melalui agensi-agensi kawalselia yang dilantik atau melalui e-mel.

Pemohon yang mewakilkan mana-mana individu sila kemukakan:

 1. Surat kuasa/ wakil daripada syarikat
 2. Salinan kad pengenalan wakil

Tempoh Proses dan Bayaran

Bayaran RM100.00 secara e-Payment (debit/kad kredit) bagi setiap pengeluaran kad.

Tempoh proses:

 1. Permohonan untuk Kad Perjalanan Perniagaan APEC baharu; atau
 2. Permohonan semula setelah tamat tempoh Kad Perjalanan PerniagaanAPEC; dan
 3. Bergantung kepada proses pre-clearance dari semua ekonomi APEC yang menyertai Skim ABTC, minima (3-6) bulan atau lebih.

Permohonan cetakan Kad Perjalanan Perniagaan APEC adalah seperti berikut:

Tempoh proses cetakan kad:

 1. Satu (1) hari bekerja.
 2. Cetakan semula Kad Perjalanan Perniagaan APEC kerana:
  • Gantian kad hilang
  • Gantian kerana pertukaran pasport
  • Gantian foto.

Bagi kes kehilangankad APEC, sila kemukakan:

 1. Surat permohonan rasmi daripada syarikat;
 2. Salinan laporan polis tempatan atau luar negara (wajib diterjemah ke Bahasa Melayu/Inggeris).
Skip to content