MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Sabtu : Mac 02, 2024 - 10.54 pm

 1. Utama
 2. »
 3. Hubungi Kami
 4. »
 5. Ketua Pegawai Maklumat

Ketua Pegawai Maklumat

NAMA PEGAWAI:
Dato’ Zakaria bin Shaaban

JAWATAN:
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)

Peranan Ketua Pegawai Maklumat / CIO
 1. Menyediakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat agensi yang mengandungi perancangan penggunaan IT dalam menyokong pencapaian matlamat agensi;
 2. Memperkemaskan dan menyepadukan proses-proses yang cross functional antara jabatan bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan;
 3. Membangun, mengendali dan mengurus sistem dan infrastruktur IT yang utuh dan selamat serda berdasarkan kepada ciri modular, connectiviy, inter-operability dan portability;
 4. Menentukan hala tuju sistem aplikasi agensi bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;
 5. Memelihara integriti data elektronik, menggalak perkongsian maklumat dan menyediakan kaedah bagi penyebaran maklumat secara elektronik kepada pengguna-pengguna yang sah sama ada dalam atau luar agensi;
 6. Menganggotai Jawatankuansa Perancangan dan Pembangunan atau jawatankuasa utama yang menggubal dasar dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha atau ketua jabatan/agensi;
 7. Mempromosi kegunaan IT yang berkesan dan seiringan untuk mencapai matlamat strategik agensi dan bertindak sebagai agen dan perintis perubahan dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.
Skip to content