MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Ahad : Julai 14, 2024 - 4.37 pm

 1. Utama
 2. »
 3. Perkhidmatan Utama
 4. »
 5. Pas
 6. »
 7. Pas Lawatan Ikhtisas

PAS LAWATAN IKHTISAS

Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas dan menjalankan kerja-kerja khusus untuk jangka masa singkat di Malaysia.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN:

 1. Permohonan dikemukakan oleh penaja tempatan sahaja dan semua urusan dengan Jabatan Imigresen Malaysia dibuat oleh wakil penaja yang sah.
 2. Pemohon Pas Lawatan (Ikhtisas) mestilah berada di negara asal semasa permohonan dibuat dan masuk/datang ke Malaysia melalui Visa kemasukan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kedutaan/Perwakilan Malaysia di negara asal.
 3. Tempoh maksimum yang dibenarkan adalah tidak melebihi 12 bulan atau tertakluk kepada tempoh yang disokong oleh agensi kawalselia.
 4. Tempoh kelulusan bagi pelajar antarabangsa bagi Program Pertukaran/ Mobiliti dan Latihan Industri di IPTA, IPTS, Sekolah, Pejabat Kedutaan, Hotel dan Syarikat Tempatan adalah tidak melebihi 6 bulan.
Kategori Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) adalah seperti berikut:
 1. Joki
 2. Sukarelawan
 3. Pelajar dibawah Program Pertukaran/ Mobiliti/ Latihan Industri di IPTA/ IPTS/ Sekolah-sekolah Awam/ Swasta/ Pejabat Kedutaan/ Hotel/ Syarikat
 4. Lain-lain kategori yang difikirkan bersesuaian oleh Ketua Pengarah Imigresen

Pautan Senarai Semak Permohonan

Syarikat/ penaja yang ingin membuat penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara hendaklah memohon Pas Lawatan (Ikhtisas) yang merangkumi seperti berikut: 

 1. Artis Pentas
  nyanyian, muzik, tarian, konsert, teater, sarkas, akrobatik, seni silat, silap mata dan promosi dan artis opera (Budha, Opera Hindu dan Opera-opera Lain)
 2. Bukan artis
  mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan erkaitan seni pentas dan seni layar.
 3. Berkarya
  penggiat, pengajar atau penglibatan di dalam penggambaran filem.
 4. Penggambaran filem
  wawancara, dokumentari, cereka, iburan dan iklan komersial atau bentuk penggambaran lain yang dibuat di dalam Negara oleh syarikat perfileman dari luar Negara
 5. Persembahan
  persembahan di hotel, pusat hiburan, premis perdagangan, pusat kebudayaan, stadium dan tempat-tempat yang difikirkan sesuai
 6. Aktiviti artis yang melibatkan persembahan di tempat terbuka atau tertutup, promosi album lagu dan filem artis serta promosi barangan atau produk kecuali produk minuman keras dan produk tembakau.

Permohonan boleh dikemukakan seperti berikut:

PENGGAMBARAN FILEM DAN PERSEMBAHAN ARTIS LUAR NEGARA (PUSPAL)

Kelulusan penggambaran filem dan persembahan Artis Luar Negara perlulah diperolehi dari Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) sebelum mengemukakan permohonan Pas Lawatan (Ikhtisas) kepada Jabatan Imigresen Malaysia.

Maklumat lanjut boleh diperolehi di laman Web Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) – https://epuspal.kkmm.gov.my/).

PENGGAMBARAN FILEM (FINAS)

Permohonan Pas Lawatan (Ikhtisas) bagi kategori ini perlu mendapatkan sokongan FINAS. Kepakaran yang disokong oleh FINAS rujuk http://www.finas.gov.my/index.php?mod=licensing&;sub=suratsokonganpekerjaasing.

Pautan Senarai Semak Permohonan

Takrif Kategori

 • Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) bagi kategori Guru Agama Islam dikeluarkan kepada warganegara asing yang mengajar pengajian agama Islam di sekolah atau madrasah yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau Jabatan Agama Islam Negeri

Syarat-syarat Permohonan

 • Syarat dan kriteria bagi Guru Agama Islam adalah seperti yang telah ditetapkan di dalam garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang berkuatkuasa
 • Pemohon tidak dibenarkan membawa tanggungan
 • Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi kategori ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang berkuatkuasa

Prosedur Permohonan

 • Pemohon mestilah mendapatkan surat Visa Dengan Rujukan (VDR) dan berada di negara asal semasa permohonan dibuat oleh penganjur / majikan masing-masing di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
 • Pemohon perlu memohon visa di Pejabat Kedutaan / Perwakilan Malaysia di negara asal sebelum masuk ke Malaysia.
 • Bagi permohonan baru, pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Permohonan baru perlu dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum berkhidmat.
 • Permohonan lanjutan dikemukakan melalui permohonan secara atas talian di portal eplsi (https://imigresen-online.imi.gov.my/eservices/main?logMasuk) atau boleh dibuat di mana-mana Bahagian Visa, Pas dan Permit
  Pejabat Imigresen Negeri tidak lewat dua (2) minggu sebelum tarikh tamat pas sedia ada.
 • Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas Pas Lawatan (Ikhtisas).

Dokumen

 • Senarai dokumen adalah seperti di pautan senarai semak permohonan.

Pautan Senarai Semak Permohonan

Takrifan Kategori

 • Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) bagi kategori Pelajar Agama Islam dikeluarkan kepada warganegara asing yang datang ke Malaysia dengan tujuan belajar pengajian islam di sekolah / madrasah yang diiktiraf di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau Jabatan Islam Negeri.

Syarat-Syarat Permohonan

 • Syarat dan kriteria bagi Pelajar Agama Islam adalah seperti yang telah ditetapkan di dalam garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) / Jabatan Agama Islam Negeri yang berkuatkuasa.    
 • Umur bagi pemohon di bawah kategori ini adalah seperti berikut:
 1. Pelajar berumur di bawah 18 tahun
 2. Pelajar berumur 18 tahun dan ke atas
 3. Pelajar mualaf untuk semua peringkat umur.
 • Pemohon tidak dibenarkan membawa tanggungan/ pengiring.
 • Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi kategori ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang berkuatkuasa

Prosedur Permohonan

 • Pemohon mestilah mendapatkan surat Visa Dengan Rujukan (VDR) dan berada di negara asal semasa permohonan dibuat oleh penganjur / majikan masing-masing di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
 • Pemohon perlu memohon visa di Pejabat Kedutaan / Perwakilan Malaysia di negara asal sebelum masuk ke Malaysia.
 • Bagi permohonan baru, pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Permohonan baru perlu dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum berkhidmat.
 • Permohonan lanjutan dikemukakan melalui permohonan secara atas talian di portal eplsi (https://imigresen-online.imi.gov.my/eservices/main?logMasuk) atau boleh dibuat di mana-mana Bahagian Visa, Pas dan Permit
  Pejabat Imigresen Negeri tidak lewat dua (2) minggu sebelum tarikh tamat pas sedia ada.
 • Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas Pas Lawatan (Ikhtisas).

Dokumen

 • Senarai dokumen adalah seperti di pautan senarai semak permohonan.

Pautan Sena]rai Semak Permohonan Pelajar Islam di bawah 18 tahun

Pautan Senarai Semak Permohonan Pelajar Islam 18 tahun dan ke atas

Takrifan Kategori

 • Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) bagi kategori Pengamal Lain-Lain Agama dikeluarkan kepada warganegara asing yang datang ke Malaysia dengan tujuan mengajar berkaitan ilmu agama selain agama islam.

Syarat-Syarat Permohonan

 • Semua pemohon perlu memenuhi syarat umur seperti berikut:
  1. 40 tahun ke atas bagi sami hindu (Gurukkal), Granthi, Guru Dharma dan Paderi.
  2. 35 tahun ke atas bagi pemuzik keagamaan
  3. 30 tahun ke atas bagi pengukir keagamaan
 • Pemohon tidak dibenarkan membawa tanggungan.

Prosedur Permohonan

 • Pemohon mestilah mendapatkan surat Visa Dengan Rujukan (VDR) dan berada di negara asal semasa permohonan dibuat oleh majikan / penaja / kuil / Gudwara / tokong masing-masing di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
 • Pemohon perlu memohon visa di Pejabat Kedutaan / Perwakilan Malaysia di negara asal sebelum masuk ke Malaysia.
 • Bagi permohonan baru, pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Permohonan baru perlu dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum berkhidmat
 • Permohonan lanjutan dikemukakan melalui permohonan secara atas talian di portal eplsi (https://imigresen-online.imi.gov.my/eservices/main?logMasuk) atau boleh dibuat di mana-mana Bahagian Visa, Pas dan Permit
  Pejabat Imigresen Negeri tidak lewat dua (2) minggu sebelum tarikh tamat pas sedia ada.
 • Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas Pas Lawatan (Ikhtisas).
 • Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi kategori ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang berkuatkuasa

Dokumen

 • Senarai dokumen adalah seperti di pautan senarai semak permohonan.

Pautan Senarai Semak Permohonan

Takrifan Kategori

 • Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) bagi kategori pelajar antarabangsa yang mengikuti kursus berbentuk keagamaan di bawah Malaysia Bible Seminary.

Syarat-Syarat Permohonan

 • Setiap permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi pelajar antarabangsa di bawah Malaysia Bible Seminary diwajibkan mendapat surat sokongan daripada National Evangelical Christian Fellowship (NECF) atau Majlis Gereja-Gereja Malaysia.
 • Pemegang Pas Lawatan Ikhtisas di bawah kategori ini dibenarkan membawa tangunggan iaitu suami/ isteri dan anak kandung sahaja sehingga tamat tempoh pengajian.
 • Pemegang Pas Lawatan Ikhtisas di bawah kategori ini tidak dibenarkan bekerja sepanjang tempoh pengajian.
 • Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi kategori ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang berkuatkuasa.

Prosedur Permohonan

 • Pemohon mestilah mendapatkan surat Visa Dengan Rujukan (VDR) dan berada di negara asal semasa permohonan dibuat oleh majikan / penaja di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
 • Pemohon perlu memohon visa di Pejabat Kedutaan / Perwakilan Malaysia di negara asal sebelum masuk ke Malaysia.
 • Pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Bagi permohonan baru, pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Permohonan baru perlu dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum berkhidmat.
 • Permohonan lanjutan dikemukakan melalui permohonan secara atas talian di portal eplsi (https://imigresen-online.imi.gov.my/eservices/main?logMasuk) atau boleh dibuat di mana-mana Bahagian Visa, Pas dan Permit
  Pejabat Imigresen Negeri tidak lewat dua (2) minggu sebelum tarikh tamat pas sedia ada.
 • Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas Pas Lawatan (Ikhtisas).
 • Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi kategori ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang berkuatkuasa.

Dokumen

 • Senarai dokumen adalah seperti di pautan senarai semak permohonan.

Pautan Senarai Semak Permohonan

Takrifan Kategori

 • Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) dikeluarkan bagi warganegara asing yang mengikuti program kerjasama kerajaan/ atas jemputan kerajaan/ atas matlamat kerajaan.

Syarat-Syarat Permohonan

 • Permohonan perlu disertakan dengan surat sokongan dari agensi kerajaan yang menaja kemasukan peserta latihan tersebut.
 • Pemegang Pas Lawatan Ikhtisas di bawah kategori ini dibenarkan membawa tangunggan iaitu suami/ isteri dan anak berusia 18 tahun ke bawah sahaja.
 • Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas bagi kategori ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang berkuatkuasa

Prosedur Permohonan

 • Pemohon mestilah mendapatkan surat Visa Dengan Rujukan (VDR) dan berada di negara asal semasa permohonan dibuat oleh majikan / penaja di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya.
 • Pemohon perlu memohon visa di Pejabat Kedutaan / Perwakilan Malaysia di negara asal sebelum masuk ke Malaysia.
 • Pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Bagi permohonan baru, pemohon perlu hadir ke di Bahagian Visa, Pas dan Permit Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya bagi isu pengeluaran pas.
 • Permohonan baru perlu dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum berkhidmat.
 • Permohonan lanjutan dikemukakan melalui permohonan secara atas talian di portal eplsi (https://imigresen-online.imi.gov.my/eservices/main?logMasuk) atau boleh dibuat di mana-mana Bahagian Visa, Pas dan Permit.
  Pejabat Imigresen Negeri tidak lewat dua (2) minggu sebelum tarikh tamat pas sedia ada.

Dokumen

 • Senarai dokumen adalah seperti di pautan senarai semak permohonan.

Pautan Senarai Semak Permohonan

Skip to content