Sabtu : September 30, 2023 - 11.41 am

  1. Utama
  2. »
  3. Penguatkuasaan
  4. »
  5. Tindakan Kompaun

Tindakan Kompaun

Tindakan Kompaun

Tindakan kompaun ini dibuat dibawah Peraturan-peraturan Imigresen (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) 2003 selaras dengan kuasa yang diberikan oleh seksyen 54 Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155).
Kesalahan dan had maksimum kompaun adalah seperti dalam Jadual Pertama [Peraturan 2] Akta yang sama seperti berikut:-

JADUAL PERTAMA
[Peraturan 2]

[1][2]
Kesalahan-kesalahanHad Maksimum Kompaun
1. Akta Imigresen 1959/63;
a. Subseksyen 6(3),
b. Subseksyen 15(4),
c. Subseksyen 16(3), Subseksyen 20(2) perenggan 24(2)(a),(b) dan (c) dan subseksyen 26(4)
d. Subseksyen 55B(1) dan subperenggan 56(1)(d)(aa)
RM3,000.00
RM3,000.00
RM15,000.00
2. Peraturan-peraturan Imigresen 1963 :
Peraturan 36 dan subperaturan 39(b)
30% daripada denda maksimum yang dietapkan dibawah peraturan-peraturan itu.
Skip to content