Pasport Malaysia Antarabangsa

1. Pengenalan

Pasport Malaysia adalah suatu Dokumen Perjalanan yang sah yang dikeluarkan kepada warganegara Malaysia bagi maksud perjalanan keluar negara.

a. Kelayakan - Warganegara Malaysia.

b. Tempat Memohon - Permohonan boleh dikemukakan di semua Pejabat Imigresen Negeri di Malaysia dan di Pejabat Perwakilan Malaysia jika berada di luar negara.

c. Tempoh Sah Laku - Tempoh sah laku Pasport adalah lima (5) tahun sahaja dari tarikh   dikeluarkan. Amalan antarabangsa menetapkan pasport perlu mempunyai tempoh sahlaku tidak kurang daripada enam(6) bulan sebelum melakukan perjalanan

2. Bayaran Pasport    

a

Pemohon biasa (13 tahun hingga 59 tahun)

: RM200.00

b

Warga emas (60 tahun ke atas)

: RM100.00

c

Kanak-kanak (12 tahun dan ke bawah)

: RM100.00

d

Pelajar mengikuti program ijazah di luar negara   ( 21 tahun dan ke bawah)

: RM100.00

e

Jemaah Haji ( surat pengesahan dari Tabung Haji atau agensi yang dilantik)

: RM100.00

f

Orang Kelainan Upaya (OKU)

: Gratis

NOTA:

(A) Bagi pelajar berumur 21 tahun dan ke bawah yang menerima tawaran melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah di Institut Pengajian Tinggi (IPT) di luar negara perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti berikut:

i.Surat tawaran IPT atau Agensi Pengambilan Pelajar atau surat tawaran biasiswa / tajaan;

ii.Resit bayaran yuran pendaftaran; dan

iii. Kad Matrik Pelajar (jika sedang belajar)

 (B) Golongan orang kurang upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajiikan Masyarakat perlu mengemukakan Kad Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai bukti.

2. Bentuk Bayaran

i. Tunai

ii. Wang Pos atau Bank draf yang dipalang: 

Di Pejabat Imigresen Malaysia - Tunai Sahaja

Perwakilan Malaysia Di Luar Negara - Tunai Dan Wang Pos*

Atas nama SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA/ PENOLONG SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA / KEDUTAAN BESAR MALAYSIA / KONSULAT JENDERAL MALAYSIA ( di mana berkaitan)

*Wang Pos / Bank Draf Luar Negara.
Cek persendirian atau syarikat tidak diterima.

 4. Permohonan Pasport Kali Pertama

   Pemohon perlu mematuhi prosedur berikut:

a.Pemohon hadir sendiri di Pejabat Imigresen atau Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara.

b. Pemohonan di kaunter (di Pejabat Imigresen di Malaysia atau di Pejabat Atase di Singapura, New York, London, Hong Kong, Melbourne dan Jakarta) tidak perlu membawa gambar kecuali permohonan yang dikemukakan melalui Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara.

c. Kanak-kanak di bawah 4 tahun digalakkan membawa bersama gambar mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

d. SEMUA permohonan perlu membawa dokumen asal yang ditetapkan di bawah :


Pemohon Jika Syarat-syarat
Pemohon yang berumur 18 tahun ke atas Lahir dalam negara

i. MyKad pemohon

ii. Sekiranya tidak memiliki MyKad, Kad Pengenalan Sementara (JPN.KPPK 09 dan 11)  pemohon diperlukan. 

Lahir luar negara

i. MyKad pemohon

ii. Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan semasa balik ke Malaysia. Jika pasport tidak dapat dikesan kemukakan Surat Akuan Sumpah berhubung butir-butir kemasukan dan Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan.

iii. Borang W / Sijil Lahir / Sijil Perakuan Taraf / Pengesahan Taraf Warganegara (PTW)


Pemohon warganegara Malaysia Sabah dan Sarawak yang mohon kali pertama di Pejabat Imigresen Semenanjung Malaysia.

i. MyKad pemohon dan Sijil Lahir asal. 

ii. Pemegang MyKad mesti bertanda 'H' bagi Sabah dan 'K' bagi Sarawak. Manakala MyKad tanpa tanda tersebut perlulah diselaraskan terlebih dahulu di Jabatan Pendaftaran Negara(JPN). (Tertakluk pada syarat-syarat JPN).

iii. Sekiranya tidak memiliki MyKad, Kad Pengenalan Sementara (JPN.KPPK 09 dan 11) dan Sijil Lahir pemohon diperlukan. 

Catatan : Permohonan akan dirujuk ke Pejabat Imigresen Sabah dan Sarawak dan kelulusan akan dimaklumkan selepas 5 hari bekerja.
Pegawai dan anggota tentera

Kad Tentera/ MyKad pemohon

 

Pegawai dan anggota polis

Kad Polis / MyKad pemohon

 

Pemohon yang berumur 18 tahun ke bawah Lahir dalam negara

i. MyKad / MyKid pemohon

ii. Sijil lahir pemohon

iii. MyKad bapa/ibu (ibu atau bapa perlu hadir sama). 

Lahir luar negara

i. MyKad / MyKid pemohon

ii. Borang W/ Sijil Lahir/ Sijil Perakuan Taraf/ Pengesahan Taraf Warganegara (PTW)

iii. Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan semasa balik ke Malaysia. Jika pasport tidak dapat dikesan kemukakan Surat Akuan Sumpah berhubung butir-butir kemasukan dan Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan.

iv. MyKad bapa/ibu (ibu atau bapa perlu hadir sama) 

Pemohon warganegara Malaysia Sabah dan Sarawak yang mohon kali pertama di Pejabat Imigresen Semenanjung Malaysia.

i. MyKad pemohon dan Sijil Lahir asal. 

ii.Borang W/ Sijil Lahir/ Sijil Perakuan Taraf/ Pengesahan Taraf Warganegara (PTW)

iii. Pemegang MyKad mesti bertanda 'H' bagi Sabah dan 'K' bagi Sarawak. Manakala MyKad tanpa tanda tersebut perlulah diselaraskan terlebih dahulu di Jabatan Pendaftaran Negara(JPN). (Tertakluk pada syarat-syarat JPN).

iv. Sekiranya tidak memiliki MyKad, Kad Pengenalan Sementara (JPN.KPPK 09 dan 11) dan Sijil Lahir pemohon diperlukan. 

Catatan : Permohonan akan dirujuk ke Pejabat Imigresen Sabah dan Sarawak dan kelulusan akan dimaklumkan selepas 5 hari bekerja.

Jika ibu dan bapa telah meninggal dunia

i. MyKad pemohon/ MyKid pemohon

ii. Sijil lahir pemohon

iii.Sijil kematian ibu/bapa

iv. Surat sumpah hak penjagaan anak oleh penjaga yang sah

v. Kad Pengenalan penjaga/Pasport Penjaga  yang sah(jika warga asing)

vi. Sijil lahir penjaga yang sah (jika perlu)

vii. Kanak-kanak di bawah 4 tahun digalakkan untuk membawa 2 keping gambar mengikut spesifikasi yang di tetapkan.

Jika ibu dan bapa bercerai

i. MyKad / MyKid pemohon

ii. Sijil lahir pemohon

iii. Surat mahkamah memberi hak penjagaan anak kepada ibu/bapa.

iv. MyKad ibu/bapa yang diberi hak penjagaan yang sah.

v. Kanak-kanak di bawah 4 tahun digalakkan untuk membawa 2 keping gambar  mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

Jika pemohon adalah anak angkat

i. MyKad / MyKid pemohon

ii. Sijil Anak Angkat yang dikeluarkan olehJabatan Pendaftaran Negara (JPN)

iii. Kad Pengenalan Penjaga/ Pasport Penjaga (jika warga asing) Kana-kanak di bawah 4 tahun digalakkan untuk membawa 2 keping gambar  mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

 
Jika pemohon telah berkahwin

i. MyKad pemohon

ii. Sijil Nikah atau Surat Cerai (jika telah bercerai) 

5. Spesifikasi Gambar

Gambar Pasport Mukasurat Polikarbonat

spec

i.Kepingan gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang PUTIH tanpa bayang

ii.Saiz wajah pembawa passport berukuran minima 25-30mm (50% - 60% ukuran ruang gambar mengikut ICAO)

iii.Lebihan ruang di antara kepala dan hujung kepingan gambar berukuran 10mm

iv.Lebihan ruang antara dagu dengan hujung bawah kepingan gambar berukuran 10mm

v.Pakaian berwarna gelap serta menutupi bahu dan dada

vi.Tiga suku profil tidak dibenarkan

vii.Pemohon memandang tepat ke arah kamera

viii.Mata perlu dalam keadaan terbuka dan mulut tertutup

ix.Rambut tidak melindungi wajah

x. Tidak menutupi dahi bagi yang memakai tudung


6. Permohonan Gantian Pasport Melalui Kaunter

6.1 Buku pasport baru akan dikeluarkan kepada permohonan gantian pasport.

6.2 Baki tempoh (had maksima 6 bulan sahaja) yang ada dalam Pasport lama akan dimasukkan ke dalam Pasport baru dengan syarat-syarat berikut:

i. Bukan kes hilang atau rosak; dan

ii. Bukan kes dalam siasatan

        6.3     Dokumen yang diperlukan sama seperti permohonan kali pertama.

          6.4     Pemohon perlu membawa Pasport Malaysia terakhir yang digunakan


7.    Kes Kehilangan/Kerosakan Pasport Malaysia

7.1 Kes Kehilangan

(a) Permohonan gantian bagi Pasport yang telah hilang boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat Imigresen yang berdekatan dengan mengemukakan:

          i.MyKad / MyKid – dokumen seperti permohonan kali pertama

         ii.Laporan Polis

         iii.Sijil Lahir ( bawah 18 tahun)

         iv.Borang Soal Selidik Kehilangan Pasport (IMM.42c) yang boleh dimuat turun dan didapati di mana-mana Pejabat Imigresen dan telah diperakui oleh Suruhanjaya Sumpah/Mahkamah.

Bil

Kategori  Hilang / Rosak

 

1.

Kehilangan akibat bencana alam (tsunami, gempabumi, banjir dan seumpamanya)

Bukti bencana alam (surat Pegawai Daerah / Penghulu / Ketua Kampung / Perwakilan Malaysia di luar Negara atau Pihak Berkuasa Negara terlibat dan seumpamanya) -Jika disebabkan bencana alam

2.

Kehilangan / rosak akibat kebakaran

Laporan pihak bomba - Jika disebabkan kebakaran

 (b) Kelulusan permohonan gantian Pasport yang telah hilang adalah bergantung kepada  keputusan Ketua Pengarah Imigresen dan keputusan siasatan akan dimaklumkan dalam tempoh;

i.  Lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima bagi kes kehilangan dalam negara ;

ii.Lima (5) hari dari tarikh permohonan diterima bagi kes kehilangan luar negara .

7.2 Kes Kerosakan Pasport Malaysia

Pasport Malaysia diistilahkan rosak jika :

i.Basah

ii.Diconteng / terconteng

iii.Dikoyak / Terkoyak

iv.Dibakar / terbakar

v.Dimakan anai-anai/serangga

vi.Gambar pudar / luntur

vii.Butiran dalam pasport dipinda

7.2.1 Permohonan gantian pasport yang rosak boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat Imigresen yang berdekatan dengan mengemukakan dokumen seperti permohonan kali pertama.

7.2.2 Kelulusan permohonan gantian Pasport yang telah rosak bergantung kepada keputusan Ketua Pengarah Imigresen dan tempoh keputusan siasatan dimaklumkan dalam tempoh lima(5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.  


8.   Maklumat Am

i.Penggunaan perkataan anak lelaki (A/L) dan anak perempuan (AP/) bagi kaum India dan bukan Islam di mukasurat utama Pasport Malaysia telah dimansuhkan tetapi dinyatakan pada mukasurat 'PEMERHATIAN'/'OBSERVATION'.

ii.Jika pemohon dibawah usia 18 tahun, MyKad ibu atau bapa diperlukan.

iii.Pasport Malaysia yang tidak dituntut selepas tiga (3) bulan dari tarikh kutipan yang dinyatakan pada resit bayaran akan dibatalkan dan dilupuskan. Pemohon yang pasportnya telah dibatalkan jika memerlukan pasport hendaklah mengemukakan permohonan baru mengikut proses biasa beserta bayaran.

iv.Tiada lagi kemudahan memasukkan butir-butir kanak-kanak dalam pasport ibu atau bapa. Kanak-kanak (termasuk bayi yang baru dilahirkan) perlu memohon secara berasingan dan ibu bapa boleh memohon untuk menukar gambar setelah bayi meningkat usia 3 tahun ke atas disertai dengan 2 keping gambar35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang, sijil lahir dan hadir bersama-sama anak berkenaan di Pejabat Imigresen.

v.Berdasarkan Akta Penjagaan Kanak-Kanak (Guardianship Act 1961- Pind 1999), ibu kini boleh seperti bapa membuat pengesahan bagi permohonan anak bawah 18 tahun.

vi.Pasport yang dilaporkan hilang dan dijumpai semula tidak boleh digunakan dan maklumat akan disalurkan kepada pihak INTERPOL.