banner amend

PERMOHONAN PEKERJA ASING

1)    Jenis-jenis Sektor yang dibenarkan :-
a)    Pembuatan
b)    Perladangan
c)    Pertanian
d)    Pembinaan
e)    Perkhidmatan

2)    Permohonan kelulusan kuota hendaklah dibuat di Pusat Kelulusan Setempat, Kementerian Dalam Negeri kecuali Pembantu Rumah Asing, tukang masak warganegara Thailand dan penoreh getah di negeri-negeri Utara dan Pantai Timur tidak memerlukan kelulusan tersebut.

3)    Pekerja asing hendaklah berada di luar negara sementara permohonan diproses. Pekerja tersebut hanya akan dibenarkan masuk selepas permohonan Visa Dengan Rujukan (VDR) diluluskan.

4)    Pekerja-pekerja tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dilarang masuk menurut seksyen 8(3) Akta Imigresen 1959/1963.

5)    Pekerja mestilah sihat dan bebas dari sebarang penyakit berbahaya dan berpenyakit.

6)    Pekerja mestilah dalam lingkungan umur 18 – 45 tahun.

7)    Pekerja adalah dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum masuk ke negeri ini di pusat-pusat kesihatan (Kerajaan/Swasta) yang telah ditetapkan dengan menggunakan borang khas. (Senarai klinik atau hospital di negara sumber).

8)    Pekerja tidak dibenarkan membawa masuk keluarga tinggal di negara ini.

9)    Pekerja tidak dibenarkan menukar sektor pekerjaan atau pun menukar majikan tanpa mendapat kebenaran.

10)   Pekerja adalah dibenarkan tinggal di negara ini sehingga tarikh PL(KS) yang telah ditetapkan. Lanjutan tempoh sahlaku PL(KS) hendaklah dikemukakan kepada mana-mana Pejabat Imigresen 3 bulan sebelum tarikh tamat PL(KS).

11)    Majikan adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam segala hal pembayaran deposit, visa, pas  dan levi pekerja-pekerja di Jabatan Imigresen.

12)    Deposit hanya boleh dibayar balik jika majikan telah mengemukakan bukti bahawa pekerja telah meninggalkan negara atau telah bertukar majikan dengan kebenaran dari Jabatan Imigresen.

13)    Pekerja-pekerja hendaklah dihantar pulang ke negara asal sebaik sahaja tamat tempoh bekerja, dibuang kerja atau apabila PL(KS) telah tamat tempoh atau dibatalkan atau disahkan tidak sihat.

14)    Dalam tempoh sebulan selepas pekerja asing masuk ke negara ini, majikan dikehendaki mendapatkan stamping PL(KS) di Pejabat Imigresen yang mengeluarkan VDR.

15)    Kelulusan PL(KS) boleh ditarik balik atau dibatalkan jika ianya bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigresen.

16)    Pekerja asing tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja di negara ini. Sekiranya pekerja asing berkahwin, PL(KS) akan ditamatkan dan pekerja asing tersebut perlu dihantar pulang ke negara asalnya.

17)    Majikan bertanggungjawab melaporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya pekerja asing melarikan diri dari tempat sepatutnya dia bekerja.

TATACARA DAN SENARAI SEMAK PERMOHONAN LANJUTAN PLKS PEKERJA ASING

a. Mendapatkan Surat Kelulusan dan membuat bayaran levi di Pusat Kelulusan Setempat, KDN.

b. Majikan memohon Visa Dengan Rujukan (VDR) dan Pas Lawatan (Kerja Sementara).

a. Dokumen yang diperlukan untuk memohon:

i. Surat permohonan dari majikan

ii. Borang perakuan permohonan visa dengan rujukan
iii. Surat kelulusan Kementerian Dalam Negeri
iv. Resit asal bayaran levi
v. Borang IMM.12
vi. Borang bayaran
vii. Borang permohonan VDR pekerja asing baru
viii. Bank draf (Bayaran PLKS, PROSES DAN VISA)
ix Wang cagaran / Insuran Guarantee / Bank Guarantee (sahlaku sekurang-kurangnya 18 bulan)
x. Salinan pasport pekerja
xi. Gambar pekerja (1 keping)
xii. Personal bond yang dimatikan setem
xiii. Laporan pemeriksaan perubatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari negara sumber

b. Dokumen Tambahan:

i. Salinan borang pendaftaran syarikat (Borang 49/ Borang B&D) / Kad Wakil Syarikat (Kad kuning) untuk Permohonan VDR Pekerja Asing (Majikan / Wakil Syarikat)

ii.Surat kelulusan outsourcing asal pengambilan pekerja asing dan salinan diakui sah sijil outsourcing untuk Permohonan VDR Pekerja Asing (Syarikat Outsourcing)

c. Pekerja Asing hendaklah berada di luar negara sementara permohonan diproses. Pekerja tersebut hanya akan dibenarkan masuk selepas permohonan VDR dan PL(KS) diluluskan. Pintu masuk yang dibenarkan:

i. Melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)
Pekerja asing hendaklah mendapatkan Visa dari Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara atau Kemudahan Visa On Arrival (VOA)

ii. Melalui Pintu-pintu Masuk Lain
Pekerja asing dari negara Thailand dan Indonesia hendaklah mendapatkan Visa dari Pejabat Perwakilan Malaysia di Negara berkenaan.


d. Melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik/pusat kesihatan yang berdaftar dengan FOMEMA dan disahkan sihat.

e. Mendapatkan Pelekat Pas Lawatan (Kerja Sementara) Di Pejabat Imigresen Negeri Atau Di Ibu Pejabat Imigresen Malaysia, Putrajaya. Dokumen diperlukan:

i. Surat kelulusan asal dari Pusat Kelulusan Setempat, KDN
ii.  Resit-resit asal bayaran yang telah dibuat
iii. Pasport pekerja

* Peringatan: Semua urusan di atas hendaklah dilakukan dalam tempoh sebulan daripada tarikh kemasukan pekerja ke Negara ini.

3. Tatacara Permohonan Lanjutan

i. Permohonan dilakukan di Bahagian Pekerja Asing, Ibu Pejabat/Pejabat Imigresen Negeri. Majikan perlu memohon 3 bulan sebelum tarikh tamat PL(KS).
ii. Pekerja asing perlu melakukan ujian pemeriksaan kesihatan dengan FOMEMA dan disahkan sihat (bagi lanjutan tahun kedua dan ketiga sahaja).
iii. Permohonan perlu dihantar atau dimohon oleh majikan.
iv. Dokumen yang diperlukan :
v. Borang 49 / Borang B & D / kad wakil syarikat
vi. Borang bayaran
vii. Pasport pekerja asing yang masih sah tidak kurang 12 bulan
viii. Salinan resit bayaran wang cagaran /Jaminan bank/ Jaminan insuran (tidak kurang daripada 18 bulan)

4. Bentuk bayaran

i. Tunai
ii. Bank deraf atas nama "KETUA PENGARAH IMIGRESEN MALAYSIA" dan bagi negeri-negeri atas nama "PENGARAH IMIGRESEN NEGERI" berkenaan. (Contoh : PENGARAH IMIGRESEN NEGERI KEDAH)

5. Maklumat Tambahan

i. Syarikat outsourcing dibenarkan membuat penukaran pekerja-pekerjanya dari satu syarikat ke satu syarikat di dalam sektor yang sama sahaja.
ii. Syarikat outsourcing hendaklah bertanggungjawab mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan.

* Perhatian:

a. Pekerja Asing mestilah dalam lingkungan umur 18-45 tahun.
b. Pekerja Asing tidak dibenarkan membawa keluarga masuk dan tinggal di negara ini.
c. Pekerja Asing tidak boleh bertukar sektor pekerjaan atau bertukar majikan tanpa mendapat kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri.
d. Pekerja asing hanya dibenarkan bekerja dalam tempoh tidak melebihi 5 tahun
e. Pekerja Asing dibenarkan tinggal di negara ini mengikut tarikh pas yang telah ditetapkan. Lanjutan tempoh sah laku PL(KS) hendaklah dikemukakan kepada mana-mana Pejabat Imigresen 3 bulan sebelum tarikh tamat PL(KS).
f. Majikan adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam segala hal pembayaran deposit, visa, pas dan levi Pekerja Asing di Jabatan Imigresen Malaysia
g. Deposit hanya boleh dibayar balik jika majikan telah mengemukakan bukti bahawa Pekerja Asing telah meninggalkan negara atau telah bertukar majikan dengan kebenaran Jabatan Imigresen.
h. Pekerja Asing hendaklah dihantar pulang ke negara asal sebaik sahaja tamat tempoh bekerja, dibuang kerja atau apabila PL(KS) telah tamat tempoh atau telah dibatalkan atau disahkan tidak sihat.
i. Pekerja Asing tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja di negara ini.
j. Majikan bertanggungjawab melaporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya Pekerja Asing melarikan diri dari tempat sepatutnya dia bekerja.
Kelulusan PL(KS) boleh ditarik balik atau dibatalkan jika ianya bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.

Nota:

Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA). Pengecualian bagi pekerja asing sektor perladangan.

Kadar Bayaran Levi, Visa, PLKS, Proses dan Wang Cagaran


SEKTOR

LEVI

(SETAHUN)

(RM)

PL(KS)

(RM)

PROSES

(RM)

PERKILANGAN 1,250.00 60.00 125.00
PEMBINAAN 1,250.00 60.00 125.00
PERTANIAN 410.00 60.00 125.00
PERLADANGAN 590.00 60.00 125.00
PERKHIDMATAN (selain dari Pulau Peranginan dan Rumah Kebajikan) 1,850.00 60.00 125.00
PERKHIDMATAN (Rumah Kebajikan) 650.00 60.00 125.00
PEMBANTU RUMAH ASING 410.00 60.00 125.00


BIL. WARGANEGARA

VISA

(RM)

JAMINAN INSURANS

(RM)

1. INDONESIA

15.00

250.00

2. BANGLADESH 20.00 500.00
3. PAKISTAN 20.00 750.00
4. MYANMAR 19.50 750.00
5. INDIA 50.00 750.00
6. FILIPINA 36.00 1,000.00
7. THAILAND GRATIS 250.00
8. KEMBOJA 20.00 250.00
9. NEPAL 20.00 750.00
10. VIETNAM 13.00 1,500.00
11. SRI LANKA 15.00 750.00
12. CHINA 30.00 1,500.00
13. LAOS 20.00 1,500.00

Senarai Terkini Panel Kesihatan Yang Diluluskan Oleh Kementerian Kesihatan Dan Populasi Nepal

Senarai Panel Kesihatan Yang Diluluskan Oleh Kementerian Kesihatan Dan Populasi Filipina

Senarai Panel Kesihatan di Sri Lanka


6. Kad Akuan Diri Pekerja Asing Berwarna Mengikut Sektor Pekerjaan

Kad Akuan Diri Pekerja Asing Berwarna Mengikut Sektor Pekerjaan (i-Kad) bagi setiap kali pengeluaran Pas Lawatan (Kerja Sementara) - PL(KS).
Pengeluaran i-Kad mengikut enam (6) sektor pekerjaan dan warna adalah seperti berikut:

Bil

Sektor

Warna

1

Pertanian

Hijau

2

Perladangan

Jingga

3

Pembinaan

Kelabu

4

Perkilangan

Maroon

5

Perkhidmatan

Kuning

6

Pembantu Rumah Asing

Coklat

 

Tatacara Permohonan i-Kad

Permohonan PL(KS) oleh majikan dianggap sebagai permohonan i-Kad dan ianya akan dicetak bagi setiap pengeluaran PL(KS). i-Kad yang siap dicetak akan dihantar terus kepada alamat seperti yang tertera dalam PL(KS) pekerja asing tanpa melibatkan agen atau orang tengah. Pengeluaran i-Kad tertakluk kepada kategori seperti berikut:

 

Kategori  Pertama

Pengeluaran i-Kad bagi permohonan baru PL(KS) tahun pertama

 

Kategori Kedua

Pengeluaran i-Kad bagi permohonan lanjutan PL(KS) tahun kedua dan berikutnya;