MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details
  1. Utama
  2. »
  3. Main Services
  4. »
  5. International travel

International travel

Perjalanan Antarabangsa
Seseorang yang ingin keluar dari Malaysia perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

i.  Mempunyai Pasport atau Dokumen
a) Setiap orang perlu mempunyai pasport atau dokumen perjalanan antarabangsa yang sah.
b) Dokumen-dokumen tersebut mesti laku enam bulan ke atas.

ii.  Mempunyai Pas
a)Pas adalah satu jenis endosmen dalam sesebuah pasport atau mana-mana dokumen perjalanan asing yang diiktiraf yang menunjukkan bahawa pemegang telah mendapat kebenaran atau permit untuk berada atau tinggal di Malaysia.
b)Tempoh pas mestilah sah berlaku.

iii. Mempunyai Pas Masuk Kapal
a)Setiap pelawat perlu mengemukakan pas masuk ‘Boarding Pass’ sebagai bukti penumpang tulen

iv. Bukan Orang Yang Tidak Dibenarkan Meninggalkan Malaysia
a)Penumpang perlu memastikan mereka tidak tersenarai sebagai orang yang tidak dibenar meninggalkan Malaysia. Jika tersenarai di dalam senarai orang yang tidak dibenarkan meninggalkan Malaysia, sila dapatkan surat kemudahan berlepas daripada Bahagian Keselamatan & Pasport Jabatan Imigresen Malaysia bagi mereka yang telah mendapat perlepasan dari agensi yang berkaitan.

Skip to content