MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Seksyen 8 Akta Imigresen 1959/1963

Imigran-imigran Larangan : Seksyen 8, Akta Imigresen 1959/63
Orang-orang yang berikut ini adalah anggota-anggota golongan yang dilarang:

 • Mana-mana orang yang tidak dapat menunjukkan bahawa ia mempunyai punca pendapatan untuk menyara dirinya dan tanggungannya (jika ada) atau bahawa ia mempunyai kerja tertentu yang menantinya, atau mungkin menjadi papa atau menjadi beban kepada orang awam.
 • Mana-mana orang mengalami sakit otak mempunyai kecacatan mental, atau mengalami penyakit berjangkit yang menjadikan kehadirannya di Malaysia berbahaya kepada masyarakat.
 • Mana-mana orang yang enggan membuat pemeriksaan perubatan selepas dikehendaki berbuat demikian oleh Pegawai Imigresen.
 • Mana-mana orang yang telah disabit kan dimana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan
 • Mana-mana orang yang telah disabit kan dimana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan dihukum penjara bagi sebarang tempoh, dan tidak menerima pengampunan. Dengan keadaan-keadaan yang bersabit, dianggap oleh Ketua Pengarah sebagai seorang imigran pendatang yang tidak diingini.
 • Mana-mana pelacur, atau mana-mana orang yang hidup atas atau menerima atau yang sebelum memasuki Malaysia, hidup atas atau menerima hasil pelacuran.
 • Mana-mana orang yang memperolehi atau cuba mambawa ke Malaysia pelacur atau wanita atau perempuan bagi tujuan pelacuran atau tujuan-tujuan lain yang tidak bermoral.
 • Kutu rayau atau peminta sedekah tetap.
 • Mana-mana orang yang kemasukannya ke Malaysia adalah atau pada masa kemasukannya, menyalahi undang- undang bertulis pada masa itu berkuatkuasa.
 • Mana –mana orang yang mempercayai atau yang menjalankan kegiatan untuk menjatuhkan negara secara paksa atau kekerasan mana-mana Kerajaan di Malaysia atau mana-mana kerajaan yang ditubuhkan atau undang-undang perlembangaan atau kuasa atau yang tidak mempercayai atau menentang kerajaan yang ditubuhkan atau menjalankan pembunuhan mana-mana pegawai-pegawai awam, atau yang menganjurkan atau mengajar tentang kerosakan harta benda secara menyalahi undang-undang.
 • Mana-mana orang yang menjadi anggota atau bergabung dengan mana-mana pertubuhan yang berkaitan dengan atau memberi ajaran tentang ketidakpercayaan dalam atau menentang kerajaan yang wujud atau menjalankan atau mengajar tentang kewajipan, keperluan atau kewajaran serangan yang menjalani undang-undang atau membunuh mana-mana pegawai atau sama ada secara individu tertentu atau pegawai pada amnya, mana-mana pegawai atau mana-mana kerajaan yang ditubuhkan. Sebab oleh sifat rasminya atau mereka menganjurkan atau mengajar tentang kerosakan harta benda secara menyalahi undang-undang.
 • Mana-mana orang yang berikutan dengan maklumat yang diterima dari mana-mana sumber yang disifatkan oleh menteri sebagai boleh dipercayai atau dari mana-mana kerajaan, melalui saluran rasmi atau diplomatik,disifatkan oleh menteri sebagai imigran yang tidak diingini.
 • Mana-mana orang yang seperti mana yang dikehendaki oleh undang-undang bertulis yang pada masa itu berkuatkuasa supaya memilik idokumen perjalanan yang sah, tidak memiliki dokumen-dokumen itu atau memiliki dokumen perjalanan yang atau diubahpalsu atau dokumen perjalanan yang tidak mematuhi dengan sepenuhnya undang-undang tersebut. Keluarga dan orang tanggungan seorang imigran larangan .
 • Mana-mana orang atau mana-mana ahli atau kelas orang-orang di mana suatu perintah telah dibuat untuk membatal pas atau permitnya
Skip to content