Language:

Hebahan Warga Imigresen

Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Telah Berkhidmat 13 Tahun di Gred Lantikan Jabatan Imigresen Malaysia

Imigresen Qrcode
Last Update: 01 December 2021.

Visitors today: 8249
Total Visitors: 15963914