Language:

Chief Information Officer – CIO

Chief Information Officer – CIO
Officer Name : Zakaria bin Shaaban
Position : Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peranan Ketua Pegawai Maklumat / CIO
  1. Menyediakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat agensi yang mengandungi perancangan penggunaan IT dalam menyokong pencapaian matlamat agensi;
  2. Memperkemaskan dan menyepadukan proses-proses yang cross functional antara jabatan bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan;
  3. Membangun, mengendali dan mengurus sistem dan infrastruktur IT yang utuh dan selamat serda berdasarkan kepada ciri modular, connectiviy, inter-operability dan portability;
  4. Menentukan hala tuju sistem aplikasi agensi bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;
  5. Memelihara integriti data elektronik, menggalak perkongsian maklumat dan menyediakan kaedah bagi penyebaran maklumat secara elektronik kepada pengguna-pengguna yang sah sama ada dalam atau luar agensi;
  6. Menganggotai Jawatankuansa Perancangan dan Pembangunan atau jawatankuasa utama yang menggubal dasar dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha atau ketua jabatan/agensi;
  7. Mempromosi kegunaan IT yang berkesan dan seiringan untuk mencapai matlamat strategik agensi dan bertindak sebagai agen dan perintis perubahan dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.
Imigresen Qrcode
Last Update: 21 January 2022.

Visitors today: 3647
Total Visitors: 16643209