Pengurusan Sumber Manusia

Pengenalan

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia adalah bahagian yang bertanggungjawab dalam mengadakan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi memastikan objektif jabatan tercapai sepenuhnya dengan pendekatan yang strategik dari segi perancangan, pemantauan dan pelaksanaan dalam perkara-perkara perkhidmatan, perjawatan, naik pangkat, tatatertib dan dasar latihan.

Unit Dan Fungsi Unit Dalam Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia berperanan melaksanakan dasar sumber manusia sektor awam serta memantapkan hubungan sumber manusia di dalam Jabatan dengan memastikan struktur, perjawatan dan skim perkhidmatan organisasi dapat berfungsi dengan berkesan, selain menyelaras dasar latihan anggota, dasar gaji dan elaun.

Pengenalan


Unit Latihan dan Psikologi bertanggungjawab dalam melaksanakan program, kursus dan aktiviti bagi menyediaan pegawai dan kakitangan yang berkelayakan, berkebolehan, mampu mencapai hasil kerja yang berkualiti serta bermutu tinggi.

Pusat Latihan Imigresen Negeri Johor Mukim Tanjung Surat


JIM Johor 2014 Hakcipta Terpelihara ®.Di Bangunkan Oleh Bahagian Komunikasi & Khidmat Korporat (BKK)

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian