Pentadbiran

Feature image

Pengenalan

Bahagian Pentadbiran bertanggungjawab dalam menyediakan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi memastikan objektif bahagian tercapai sepenuhnya dengan pendekatan yang strategik dari segi perancangan, pengawasan serta pengawalan dalam perkara-perkara pentadbiran.


Unit Dan Fungsi Unit Dalam Bahagian Pentadbiran

Pengenalan

Tugas utama Unit Kuarters adalah mengurus bangunan dan kuarters jabatan.

Kuarters jabatan yang diselia oleh Bahagian Pentadbiran adalah :

1. Taman Imigresen, Tasek Utara (160 buah)
2. Taman Kenanga (320 buah)
3. Kg. Kastam (6 buah)
4. Jalan Ariffin (1 buah)
5. Titiwangsa (10 buah)
6. Setia Tropika (169 buah)
7. Batu Pahat (7 buah)
8. Kukup (7 buah)
9. Bandar Penawar (18 buah)
10. Tg. Pengelih (6 buah)
11. Mersing (8 buah)
12. Depot Pekan Nenas (24 buah)

Pengenalan

Antara fungsi Unit Logistik adalah :
1. Urusan pergerakan pemandu
2. Urusan kebenaran memandu
3. Urusan pergerakan dan penyelenggaraan kenderaan jabatan
4. Urusan Kad Touch Nā€™ Go
5. Urusan kad minyak

Pengenalan

Fungsi Unit Pengurusan Kompleks

  - Menjalankan pemantauan blok kuarters dan pejabat
  - Menjalankan naziran ke atas kerja-kerja teknikal di Kompleks Kementerian Dalam Negeri
  - Menerima aduan kerosakan Kompleks KDN dan kuarters


Antara Jabatan / Agensi yang beroperasi di Kompleks KDN Negeri Johor adalah
  - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
  - Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negara Malaysia
  - Agensi Anti Dadah Kebangsaan
  - Jabatan Sukarelawan Malaysia
  - Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran
  - Bahagian Kawalan Filem dan Penguatkuasa

JIM Johor 2014 Hakcipta Terpelihara ®.Di Bangunkan Oleh Bahagian Komunikasi & Khidmat Korporat (BKK)

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian