Misi Dan Visi

Misi Dan Visi

Misi Dan Visi Kami


Visi Jabatan

"Pengurusan Perkhidmatan Imigresen Bertaraf Dunia Menjelang 2020"


Misi Jabatan

"Meningkatkan Kuliti Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Komited Dalam Penguatkuasaan Undang-Undang Imigresen Demi Memelihara Keselamatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat"


Objektif Jabatan

"Menguruskan Hal-Hal Imigresen Selaras Dengan Kepentingan Negara"


Moto Jabatan

"Kedaulatan Dan Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama"


Slogan Jabatan

"Integriti Profesional Mesra"


Tema Jabatan

"Kedaulatan dan Keselamatan Tanpa Kompromi"

JIM Johor 2014 Hakcipta Terpelihara ®.Dibangunkan Oleh Bahagian Komunikasi & Khidmat Korporat (BKK)

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian