Kewangan

Feature image

Pengenalan

Bahagian Kewangan adalah bahagian yang bertanggungjawab merancang, melaksanakan dasar-dasar pengurusan belanjawan, mengkaji, menyediakan anggaran perbelanjaan bagi program-program Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor. Ia juga merupakan bahagian yang memberikan khidmat sokongan pengurusan kewangan [Pusat Tanggungjawab (PTJ)] bagi membolehkan semua aktiviti dalam program pengurusan kewangan dan keselamatan berjalan lancar, sempurna dan berkesan ke arah pencapaian objektif Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor.

Unit Dan Fungsi Unit Dalam Bahagian Kewangan


Pekerja Asing

1. Pekerja Asing
2. Pembantu Rumah Asing

Pekerja Asing

1. Borang Bayaran
2. Borang Maklumat Syarikat Outsourcing
3. Borang Perakuan Permohonan Visa Dengan Rujukan
4. Borang Personal Bond
5. Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing VDR (Warganegara Bangladesh)
6. Senarai Semak Permohonan VDR Kelulusan Syarikat Outsourcing
7. Laporan Pekerja Melarikan Diri Dari Majikan
8. Permohonan Untuk Pengambilan Tukang Masak Warganegara Thailand
9. Permohonan Visa Dengan Rujukan Pekerja Asing Baru
10. Borang Permohonan Pas Lawatan - IM12
11. Borang Permohonan Visa - IM38

Pembantu Rumah Asing

1. Borang Perakuan Pembantu Rumah Asing Beragama Islam
2. Borang Perakuan Permohonan Tanpa Agensi Berdaftar
3. Borang Perjanjian Pekerjaan
4. Borang Permohonan Baru Pembantu Rumah Asing
5. Borang Permohonan Gantian Pembantu Rumah Asing
6. Borang Personal Bond
7. Laporan Pekerja Asing Melarikan Diri Dari Majikan
8. Perakuan Pengambilan Pembantu Rumah Asing Beragama Isalam
9. Senarai Semak Permohonan Pembantu Rumah Asing

JIM Johor 2014 Hakcipta Terpelihara ®.Di Bangunkan Oleh Bahagian Komunikasi & Khidmat Korporat (BKK)

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian