Bahagian Teknologi Maklumat Dan Rekod (BTMR)

Feature image

Pengenalan

Bahagian Teknologi Maklumat Dan Rekod (BTMR) berperanan dalam memastikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang cemerlang untuk kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor.


Fungsi - Fungsi BTMR

1. Menyelaras Penyelenggaraan Peralatan ICT, Sistem Dan Infrastruktur.
2. Memasang Peralatan ICT Baru / Tambahan.
3. Mengendalikan Aduan Pengguna & Khidmat Dan Sokongan Teknikal Dan Nasihat.
4. Melaksana Implementasi Sistem Aplikasi.
5. Menyelia Infrastruktur ICT & Rangkaian Komunikasi.
6. Menyelesaikan Laporan Permasalahan Sistem Dan Cadangan Penambahbaikan.
7. Menguruskan ID Pengguna Emel, SDPKI, MYIMMS Dan Sistem Visa Pas Lama.
8. Menyelaras Aktiviti Taklimat Dan Latihan.

Pekerja Asing

1. Pekerja Asing
2. Pembantu Rumah Asing

Pekerja Asing

1. Borang Bayaran
2. Borang Maklumat Syarikat Outsourcing
3. Borang Perakuan Permohonan Visa Dengan Rujukan
4. Borang Personal Bond
5. Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing VDR (Warganegara Bangladesh)
6. Senarai Semak Permohonan VDR Kelulusan Syarikat Outsourcing
7. Laporan Pekerja Melarikan Diri Dari Majikan
8. Permohonan Untuk Pengambilan Tukang Masak Warganegara Thailand
9. Permohonan Visa Dengan Rujukan Pekerja Asing Baru
10. Borang Permohonan Pas Lawatan - IM12
11. Borang Permohonan Visa - IM38

Pembantu Rumah Asing

1. Borang Perakuan Pembantu Rumah Asing Beragama Islam
2. Borang Perakuan Permohonan Tanpa Agensi Berdaftar
3. Borang Perjanjian Pekerjaan
4. Borang Permohonan Baru Pembantu Rumah Asing
5. Borang Permohonan Gantian Pembantu Rumah Asing
6. Borang Personal Bond
7. Laporan Pekerja Asing Melarikan Diri Dari Majikan
8. Perakuan Pengambilan Pembantu Rumah Asing Beragama Isalam
9. Senarai Semak Permohonan Pembantu Rumah Asing

JIM Johor 2014 Hakcipta Terpelihara ®.Di Bangunkan Oleh Bahagian Komunikasi & Khidmat Korporat (BKK)

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian