Pilihan Bahasa:

Hebahan Warga Imigresen

Iklan: Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) Dan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Di Jabatan Imigresen Malaysia

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 18 February 2020.

Jumlah pelawat hari ini: 373
Jumlah pelawat keseluruhan: 18651213