Pilihan Bahasa:

Hebahan Warga Imigresen

Iklan: Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) Dan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Di Jabatan Imigresen Malaysia

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 16 August 2019.

Jumlah pelawat hari ini: 11187
Jumlah pelawat keseluruhan: 16906562