Pilihan Bahasa:

Hebahan Warga Imigresen

Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Yang Telah Berkhidmat 13 Tahun @ Lebih Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Bukan Gunasama Di Bawah KPI Sebagai Ketua Perkhidmatan,

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 15 March 2019.

Jumlah pelawat hari ini: 5408
Jumlah pelawat keseluruhan: 15562853