Pilihan Bahasa:

Hebahan Warga Imigresen

Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Yang Telah Berkhidmat 13 Tahun Atau Lebih Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Di JIM

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 15 March 2019.

Jumlah pelawat hari ini: 5647
Jumlah pelawat keseluruhan: 15563092