Pilihan Bahasa:

Endosmen Pengecualian Seksyen 66

ENDOSMEN PENGECUALIAN

LATAR BELAKANG PEMBERIAN ENDOSMEN PENGECUALIAN :

Seksyen 66 Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155) ialah sekatan ke atas hak masuk warganegara ke dalam Negeri Malaysia Timur. Seseorang warganegara adalah tertakluk kepada memiliki Pas atau Permit untuk memasuki dan berada di Negeri Malaysia Timur (Sabah / Sarawak).

Endosmen pengecualian ini adalah suatu bentuk cop yang diturunkan ke dalam dokumen perjalanan pemohon, sama ada Dokumen Perjalanan Terhad (DPT) atau Pasport Malaysia