Pilihan Bahasa:

Tatacara Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja

Tatacara Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja

  1. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Visa, Pas dan Permit, Ibu Pejabat Imigresen, Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan.
  2. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan semasa mendapatkan kelulusan Pas Lawatan Sosial yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas Pas Lawatan Sosial yang berkaitan diberikan.
  3. Menyertakan dokmen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu :-

i. Sijil Perkahwinan / Sijil nikah

ii. Tawaran Kerja / Daftar Perniagaan (mana yang berkaitan)

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 20 August 2019.

Jumlah pelawat hari ini: 9179
Jumlah pelawat keseluruhan: 16947881