Language:

Staff Announcement

Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Yang Telah Berkhidmat 13 Tahun Atau Lebih Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Bukan Gunasama Di Bawah Ketua Pengarah Imigresen Sebagai Ketua Perkhidmatan Di Jabatan Imigresen Malaysia

Imigresen Qrcode
Last Update: 12 July 2019.

Visitors today: 1787
Total Visitors: 16574826