Language:

Staff Announcement

Permohonan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Yang Telah Berkhidmat 13 Tahun @ Lebih Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Bukan Gunasama Di Bawah KPI Sebagai Ketua Perkhidmatan,

Imigresen Qrcode
Last Update: 22 February 2019.

Visitors today: 735
Total Visitors: 15304751