Moto, Visi dan Misi AKRAB

Moto

"AKRAB Cemerlang, Perkhidmatan Awam Terbilang"

Visi

"Menjadikan AKRAB sebagai penggerak pembangunan modal insan dalam pengurursan sumber manusia"

Misi AKRAB

lupe larger Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi.

lupe larger Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan kehidupan.

lupe larger Bertindak segabai pengantara antara pegawai dengan Pegawai Psikologi dalam membuat saringan kesesuaian masalah.

lupe larger Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan perlaksanaan aktiviti AKRAB