Matlamat AKRAB

Bagi menjadikan pengurusan sumber modal insan yang lebih humanistik, penubuhan kelompok rakan pembimbing atau AKRAB bertujuan :-

moduletable-ms2 bullet Berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan.

moduletable-ms2 bullet Memberi sokongan kepada perubahan.

moduletable-ms2 bullet Memperkuatkan semangat dalam mengekalkan perubahan.

moduletable-ms2 bullet Berkongsi permasalahan.

moduletable-ms2 bullet Membentuk budaya kerja berpasukan.

moduletable-ms2 bullet Meneguhkan perubahan yang dibuat.