Etika AKRAB

Dalam melaksanakan peranan sebagai ahli AKRAB, individu perlu mengamalkan etika tertentu supaya kepercayaan pihak lain terutamanya rakan sekerja terhadap AKRAB dapat dipertingkatkan. Berikut adalah etika yang perlu dipatuhi :

moduletable bullet Kekalkan matlamat.

moduletable bullet Imbangi keperluan.

moduletable bullet Tidak ambil kesempatan.

moduletable bullet Sentiada merujuk kepada pegawai psikologi.

moduletable bullet Membimbing rakan untuk mampu berdikari

moduletable bullet Bersikap terbuka

moduletable bullet Kerahsiaan.