Pilihan Bahasa:

Hebahan Warga Imigresen

Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) dan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Di Jabatan Imigresen Malaysia

Imigresen Qrcode
Kemaskini terakhir: 19 March 2018.

Jumlah pelawat hari ini: 151
Jumlah pelawat keseluruhan: 10821780