Visi/Misi Kami

1. Visi Jabatan

"Pengurusan Perkhidmatan Imigresen Bertaraf Dunia Menjelang 2020"

2. Misi Jabatan

Menguruskan Hal-Hal Keimigresenan Selaras Dengan Kepentingan Negara.

3. Objektif Jabatan

Meningkatkan Kualiti Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Komited Dalam Menguatkuasakan Undang-Undang Imigresen Demi Memelihara Keselamatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

4. Moto Jabatan

'Memudah dan Mengawal'

5. Slogan Jabatan

Mudah, Cepat dan Berintegriti