Visi/Misi Kami

1. Visi Jabatan

"Peneraju Perkhidmatan Imigresen"

2. Misi Jabatan

Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan selaras dengan pembangunan ekonomi dan keselamatan negara dengan penuh integriti.

3. Objektif Jabatan

Objektif utama Jabatan Imigresen Malaysia ialah untuk menguruskan hal-hal Imigresen selaras dengan kepentingan negara.

4. Moto Jabatan

'Memudah dan Mengawal'

5. Slogan Jabatan

Perkhidmatan Berkualiti dan Berintegriti