Pasport Malaysia Terhad ke Brunei

Pasport ini dikeluarkan kepada warganegara Malaysia yang menetap di Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan untuk perjalanan ke Brunei Darussalam. Permohonan boleh dibuat di Pejabat-pejabat Imigresen di Sabah, Sarawak dan WP Labuan.

Tempoh Sah Laku-  Lima (5) tahun daripada tarikh dikeluarkan.

Bayaran - RM 50.00 (kadar baru berkuatkuasa 1 Mei 2011)

Syarat Pemohonan

Kategori Pemohon Dokumen Yang Perlu Dikemukakan
Pemohon yang berumur 18 tahun ke atas Lahir dalam negara
 • MyKad pemohon
 • Sekiranya tidak memiliki MyKad, kad pengenalan sementara (JPN.KPPK 09 dan 11) pemohon diperlukan.
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Lahir luar negara
 • MyKad pemohon
 • Borang W/Sijil Lahir/Sijil Perakuan Taraf
 • Dokumen perjalanan yang digunakan semasa balik ke Malaysia.
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Pegawai dan anggota tentera
 • Kad Tentera
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Pegawai dan anggota polis
 • Kad Polis
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Pemohon yang berumur 18 tahun ke bawah Lahir dalam negara
 • MyKad pemohon
 • Sijil lahir pemohon
 • MyKad bapa/ibu (ibu atau bapa perlu hadir sama).
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Lahir luar negara
 • Borang W/Sijil Lahir/Sijil Perakuan Taraf
 • Dokumen perjalanan yang digunakan semasa balik ke Malaysia.
 • MyKad bapa/ibu (ibu atau bapa perlu hadir sama)
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Jika ibu / bapa telah meninggal dunia
 • MyKad pemohon
 • Sijil lahir pemohon
 • Sijil kematian
 • Surat Akuan sumpah penjagaan  anak/ surat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.
 • Kad Pengenalan penjaga/Pasport Penjaga (jika warga asing)
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Jika ibu/bapa bercerai
 • MyKad pemohon
 • Sijil lahir pemohon
 • Surat mahkamah memberi hak penjagaan anak kepada ibu/bapa.
 • MyKad ibu/bapa yang diberi hak penjagaan.
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Jika ibu dan bapa tidak dapat dikesan
 • MyKad pemohon
 • Sijil lahir pemohon
 • Surat Sumpah/Surat Kebajikan Masyarakat atau pengesahan dari Ketua Kampung/Penghulu yang mengesahkan ibu/bapa tidak dapat dikesan.
 • Kad Pengenalan Penjaga/Pasport Penjaga (jika warga asing)
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Jika pemohon adalah anak angkat
 • MyKad pemohon
 • Sijil Anak Angkat
 • Kad Pengenalan Penjaga/Pasport Penjaga (jika warga asing)
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)
Jika pemohon telah berkahwin
 • MyKad pemohon
 • Sijil nikah atau surat cerai (jika telah bercerai)
 • 2 keping gambar terbaru berlatar belakang biru muda ( berukuran 3.5 x 5 sm)

Nota :

 • Pemohon hendaklah hadir di Pejabat Imigresen
 • Untuk gantian pasport, sila bawa bersama pasport sedia ada.