Bahagian G - Visa, Pas dan Permit

1. FUNGSI

  1. Mengeluarkan Visa, Pas dan Permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia;
  2. Mengeluarkan Permit Masuk kepada warganegara asing yang ingin bermastautin di Malaysia;
  3. Mengeluarkan Sijil Perakuan Taraf kepada mana-mana orang yang layak sebagai warganegara Malaysia

2. OBJEKTIF

  1. Kemasukan rakyat negara asing keMalaysia tidak menimbulkan ancaman keselamatan kepada negara dan ketenteraman awam; dan
  2. Golongan warganegara asing yang ingin tinggal sementara di negara ini tidak menjejaskan peluang pekerjaan, perusahaan, kebajikan, pelajaran dan keharmonian rakyat Malaysia

3. MISI

Mencapai perkhidmatan berkualiti dan berintegriti di peringkat yang akan sentiasa meyakinkan orang ramai yang berurusan dengan jabatan

4. STRUKTUR ORGANISASI

  1. Unit Pas Lawatan (Sosial)
  2. Unit Pas (Pelajar
  3. Unit Pas Lawatan (Ikhtisas)
  4. Unit Malaysia My Second Home (MM2H)
  5. Unit Permit Masuk dan Perakuan Taraf
  6. Unit APEC
  7. Unit Naziran