Untuk makluman, pihak BTMR bersama pihak pembekal DTSB dan HTP akan menjalankan aktiviti penyelenggaraan mainframe (recycle WAS dan IPL z/VM) di Ibu Pejabat Imigresen pada ketetapan berikut:
Tarikh : 28 - 29 Mac 2013 (Khamis - Jumaat)
Masa : 11.00 malam - 2.00 pagi
Sepanjang aktiviti penyelenggaraan tersebut dijalankan dimaklumkan bahawa Sistem myIMMs termasuk e-Service tidak akan dapat diakses.

Segala kerjasama dan perhatian tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.