• 1-artwork-PKP.png
  • 2-Dato'KPI-10042014.png
  • 3-5Bintang.png
  • 4-Kadar-FI-02042014.png
  • 5-banner-13032014.png
  • 6-banner-18022014.PNG
  • 7-tutuppej30072013.gif
  • 8-kadarbaruPasport080213.gif
  • 9-JumaatRehatTutup.png
  • 10-PLKS.jpg
  • 11-twit-fb-jimlatest.gif

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 kdn-04102013 myeg-logo ksn epsa

Soal Selidik Melalui Aplikasi MyPelanggan Bagi Penilaian SSR

 ______________________________________________________________________________________

Untuk makluman, pihak BTMR bersama pihak pembekal DTSB dan HTP akan menjalankan aktiviti penyelenggaraan mainframe (recycle WAS dan IPL z/VM) di Ibu Pejabat Imigresen pada ketetapan berikut:
Tarikh : 28 - 29 Mac 2013 (Khamis - Jumaat)
Masa : 11.00 malam - 2.00 pagi
Sepanjang aktiviti penyelenggaraan tersebut dijalankan dimaklumkan bahawa Sistem myIMMs termasuk e-Service tidak akan dapat diakses.

Segala kerjasama dan perhatian tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.