• 1-artwork-PKP.png
  • 2-Dato'KPI-10042014.png
  • 3-5Bintang.png
  • 4-Kadar-FI-02042014.png
  • 5-banner-13032014.png
  • 6-banner-18022014.PNG
  • 7-tutuppej30072013.gif
  • 8-kadarbaruPasport080213.gif
  • 9-JumaatRehatTutup.png
  • 10-PLKS.jpg
  • 11-twit-fb-jimlatest.gif

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 kdn-04102013 myeg-logo ksn epsa

Soal Selidik Melalui Aplikasi MyPelanggan Bagi Penilaian SSR

 ______________________________________________________________________________________

Dimaklumkan bahawa nombor telefon Hotline Khidmat Pelanggan bagi Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah ditukarkan ke nombor yang baru sepertimana jadual berikut :

Nombor Telefon Lama

03 - 62012423

Nombor Telefon Baru

03 - 62057400