• 1-atahun baru cina.png
 • 1-passportBaru.jpg
 • 1-tahniahKSU.JPG
 • 2-selamatdatangkp.jpg
 • 4-Gaza08082014.PNG
 • 6-artwork-PKP.png
 • 7-5Bintang.png
 • 8-Kadar-FI-02042014.png
 • 9-banner-18022014.PNG
 • 10-tutuppej30072013.gif
 • 11-twit-fb-jimlatest.gif
 • 13-PLKS.jpg
 • 14-JumaatRehatTutup.png

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 
kdn-04102013
 myeg-logo ksn epsa logo csm

Bahagian K - Komunikasi Korporat

1. FUNGSI

a. Bahagian Komunikasi Korporat bertanggungjawab dari segi aspek-aspek berikut:

   1. Menguruskan hal-hal berkaitan perhubungan awam termasuk delegasi luar.
   2. Menguruskan hal-hal berkaitan aduan dan maklumbalas pelanggan.
   3. Menguruskan hal-hal berkaitan penerbitan seperti laporan tahunan, buletin dan lain-lain maklumat kepada orang awam.
   4. Menguruskan hal-hal berkaitan keurusetiaan parlimen.

2. OBJEKTIF

  1. Memantapkan Imej Jabatan Imigresen Malaysia melalui Komunikasi Korporat dan pengurusan perhubungan pelanggan;
  2. Memberi perkhidmatan secara mesra, cekap, cepat dan tepat kepada pelanggan;
  3. Urusetia bagi pengurusan maklum balas dan aduan pelanggan; dan
  4. Urusetia bagi urusan Pasca Kabinet dan Perlimen yang berkaitan dengan Jabatan Imigresen Malaysia.

3. STRUKTUR ORGANISASI

  1. Perhubungan Awam
  2. Khidmat Pelanggan
  3. Penerbitan
  4. Hubungan Luar
  5. Kualiti Dan Parlimen
  6. Pentadbiran & Kewangan