• 1-BANNER-DKP.jpg
  • 2-BANNER-CNY-2016-dato-sakib.jpg
  • 3-Wilayah.JPG
  • 9_eksa.png
  • 10_cashless.PNG
  • 11_FWCMS.JPG
  • 12_ISC.PNG
  • 13_passport_Baru.jpg
  • 14_tutup_pej.gif
  • 15_Jumaat_Rehat.png
  • 16_SOCIAL_MEDIA.JPG

Picture1

Majlis Jasamu Dikenang Pada 24.11.2015

DSC 0062

Album 

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 fwcms60x40
kdn myeg-logo ksn epsa logo csmLogo ISC

Panduan Memohon Jawatan Pegawai Dagang Baru/Lanjutan/Rayuan

 1. Permohonan baru hendaklah dikemukakan secara atas talian di http://esd.imi.gov.my :

       I. Surat kuasa daripada syarikat mengenai kebenaran wakil syarikat berurusan dengan Jabatan Imigresen Malaysia (sila nyatakan no. kad pengenalan dan jawatan berserta salinan kad pengenalan atau kad perniagaan).

           II. Senarai Semak Permohonan adalah sepertimana berikut:

Senarai Semak

2. Permohonan lanjutan/rayuan boleh dikemukakan secara terus ke Ibu Pejabat Imigresen, Putrajaya.

3.Sebarang pertanyaan boleh diemelkan ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau menghubungi talian 03 8880 1449.

 4.Permohonan-permohonan baru jawatan pegawai dagang yang tidak dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang :

 I.Syarikat-syarikat pembuatan, perhotelan, pertanian, pelancongan, penyelidikan dan pembangunan yang belum beroperasi hendaklah mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Bertindak mengenai Pelaburan (ACI) di MIDA.

II.Pejabat Perwakilan ’International Procurement Centre’ hendaklah mengemukakan permohonan kepada (MIDA).

III.Ibu Pejabat Operasi (OHQ) hendaklah mengemukan permohonan kepada (MIDA).

IV.Institusi kewangan dan syarikat insuran hendaklah dikemukakan kepada Bank Negara Malaysia.

V.Pelaburan hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa Pelabur Asing (FIC) Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

VI.Bagi semua sektor ‘bukan professional’ iaitu jawatan teknikal ke bawah hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri.

VII.Journalist dan Editor hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri.

VIII.Permohonan yang lengkap atau maklumat yang tidak tepat akan menyebabkan permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan atau keputusan mengenainya tidak dapat dibuat dengan segera.

     5.Tempoh masa menghantar permohonan Lanjutan :

 I. Permohonan lanjutan jawatan hendaklah dikemukakan Tiga (3) bulan sebelum  tempoh pas tamat.

    6.Maksud / tarif jawatan:

    I. Jawatan – jawatan diperingkat professional dan pengurusan yang memerlukan kelayakan / sijil seperti jawatan Jurutera, Doktor, Geologist dan sebagainya.

    7. Senarai kategori permohonan yang masih diterima di Ibu Pejabat, Putrajaya