• 1-BANNER-DKP.jpg
  • 2-BANNER-CNY-2016-dato-sakib.jpg
  • 3-Wilayah.JPG
  • 9_eksa.png
  • 10_cashless.PNG
  • 11_FWCMS.JPG
  • 12_ISC.PNG
  • 13_passport_Baru.jpg
  • 14_tutup_pej.gif
  • 15_Jumaat_Rehat.png
  • 16_SOCIAL_MEDIA.JPG

Picture1

Majlis Jasamu Dikenang Pada 24.11.2015

DSC 0062

Album 

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 fwcms60x40
kdn myeg-logo ksn epsa logo csmLogo ISC

Surat Akuan Pengenalan 

1. Tujuan

Surat Akuan Pengenalan adalah satu dokumen perjalanan yang dikeluarkan kepada Penduduk Tetap Malaysia yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan (stateless).

2. Tempoh Sahlaku Lima (5) tahun dari tarikh dikeluarkan.

3. Syarat-Syarat Am

a. Borang I - Im.45

b. Gambar berukuran 3.5 sm x 5.0 sm (2 keping)

c. Bayaran RM500.00 untuk lima (5) tahun

4. Pemohon

Pemohon Jika Syarat-syarat
Berusia 18 tahun ke atas
-

a. Kad Pengenalan

b. Permit Masuk

Berusia bawah 18 tahun dan telah berkahwin
-

a. Kad Pengenalan

b. Permit masuk

c. Sijil Perkahwinan

 

Berusia bawah 18 tahun Mempunyai Ibu atau Bapa

a. Kad Pengenalan (12 tahun dan ke atas)

b. Permit masuk

c. Sijil Kelahiran

d. Kad Pengenalan Ibu/Bapa atau Permit Masuk atau Pasport

Berusia bawah 18 tahun Ibu/Bapa meninggal dunia

a. Kad Pengenalan (12 tahun ke atas)

b. Permit Masuk

c. Sijil Kelahiran

d. Sijil Kematian Ibu/Bapa

e. Surat Akuan Sumpah Penjaga

Berusia bawah 18 tahun Ibu dan bapa telah bercerai (ibu/bapa tidak dapat dihubungi)

a. Kad Pengenalan (12 tahun ke atas)

b. Permit masuk

c. Sijil Kelahiran

d. Kad Pengenalan Penjaga

e. Perintah mahkamah untuk hak penjagaan anak

Berusia bawah 18 tahun Anak angkat

a. Kad Pengenalan (12 tahun ke atas)

b. Permit masuk

c. Sijil Kelahiran

d. Kad Pengenalan Penjaga yang sah

e. Sijil Anak Angkat