• 1-BANNER-DKP.jpg
 • 2-BANNER-CNY-2016-dato-sakib.jpg
 • 3-Wilayah.JPG
 • 9_eksa.png
 • 10_cashless.PNG
 • 11_FWCMS.JPG
 • 12_ISC.PNG
 • 13_passport_Baru.jpg
 • 14_tutup_pej.gif
 • 15_Jumaat_Rehat.png
 • 16_SOCIAL_MEDIA.JPG

Picture1

Majlis Jasamu Dikenang Pada 24.11.2015

DSC 0062

Album 

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 fwcms60x40
kdn myeg-logo ksn epsa logo csmLogo ISC

NOTA: Bagi Pejabat Imigresen Atase Yang Belum Mengaplikasikan Pasport Mukasurat Polikarbonat latar belakang  gambar pasport adalah berwarna biru.

Pasport Malaysia Antarabangsa

1. Pengenalan

Pasport Malaysia adalah suatu Dokumen Perjalanan yang sah yang dikeluarkan kepada warganegara Malaysia bagi maksud perjalanan keluar negara.

a. Kelayakan - Warganegara Malaysia.

b. Tempat Memohon - Permohonan boleh dikemukakan di semua Pejabat Imigresen Negeri di Malaysia dan di Pejabat Perwakilan Malaysia jika berada di luar negara.

c. Tempoh Sah Laku - Tempoh sah laku selama lima (5) tahun sahaja dari tarikh dikeluarkan.

d. Spesifikasi Gambar Pasport Polikarbonat

spec

1.Kepingan gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang PUTIH tanpa bayang

2.Saiz wajah pembawa passport berukuran minima 25-30mm

  (50% - 60% ukuran ruang gambar mengikut ICAO)

3.Lebihan ruang di antara kepala dan hujung kepingan gambar berukuran 10mm

4.Lebihan ruang antara dagu dengan hujung bawah kepingan gambar berukuran 10mm

5.Pakaian berwarna gelap serta menutupi bahu dan dada

6.Tiga suku profil tidak dibenarkan

7.Pemohon memandang tepat ke arah kamera

8.Mata perlu dalam keadaan terbuka dan mulut tertutup

9.Rambut tidak melindungi wajah

10.Tidak menutupi dahi bagi yang memakai tudung 

2. Bayaran Pasport - RM200.00 untuk 5 Tahun

3. Bayaran Bagi Warga Emas (berumur 60 tahun ke atas), Kanak-Kanak (berumur dibawah 12 tahun) dan Jemaah Haji

     a. RM100.00 untuk 5 Tahun

4. Bayaran Separuh Harga (RM 100.00 untuk 5 Tahun)

Bagi pelajar berumur di bawah 21 tahun yang menerima tawaran melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi (IPT) di luar negara

a) Dokumen Sokongan :

 1. surat tawaran IPT atau Agensi Pengambilan Pelajar atau surat tawaran biasiswa / tajaan
 2. Resit bayaran yuran pendaftaran
 3. Kad Matrik Pelajar (jika sedang belajar)

5. Pengecualian Bayaran / Percuma (Gratis)

a. Golongan orang kurang upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajiikan Masyarakat dan mengemukakan Kad Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai bukti.

6. Bentuk Bayaran

a. Tunai

b. Wang pos atau bank draf yang dipalang

i. Malaysia - Atas nama KETUA PENGARAH IMIGRESEN MALAYSIA atau PENGARAH IMIGRESEN NEGERI dimana permohonan dikemukakan.

ii. Luar Negara - Atas nama SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA/PENOLONG SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA/KEDUTAAN BESAR MALAYSIA/KONSULAT JENDERAL MALAYSIA (di mana berkaitan).

*Cek persendirian atau syarikat tidak diterima.

7. Cara Memohon Pasport Kali Pertama

Pemohon perlu mematuhi prosedur berikut:

a. Pemohon hadir sendiri di Pejabat Imigresen atau Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara

b. SEMUA permohonan kali pertama harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah :

Pemohon Jika Syarat-syarat
Pemohon yang berumur 18 tahun ke atas Lahir dalam negara

a. MyKad pemohon

Sekiranya tidak memiliki MyKad, Kad Pengenalan Sementara (JPN.KPPK 09 dan 11)  pemohon diperlukan.

b. 2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Lahir luar negara

MyKad pemohon

Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan semasa balik ke Malaysia. Jika pasport tidak dapat dikesan kemukakan Surat Akuan Sumpah berhubung butir-butir kemasukan dan Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan.

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Pemohon warganegara Malaysia Sabah dan Sarawak yang mohon kali pertama di Pejabat Imigresen Semenanjung Malaysia.

MyKad pemohon dan Sijil Lahir asal. 

Pemegang MyKad mesti bertanda 'H' bagi Sabah dan 'K' bagi Sarawak. Manakala MyKad tanpa tanda tersebut perlulah diselaraskan terlebih dahulu di Jabatan Pendaftaran Negara(JPN). (Tertakluk pada syarat-syarat JPN).

Sekiranya tidak memiliki MyKad, Kad Pengenalan Sementara (JPN.KPPK 09 dan 11) dan Sijil Lahir pemohon diperlukan.

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Catatan : Permohonan akan dirujuk ke Pejabat Imigresen Sabah dan Sarawak dan kelulusan akan dimaklumkan selepas 5 hari bekerja.
Pegawai dan anggota tentera

Kad Tentera

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Pegawai dan anggota polis

Kad Polis

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Pemohon yang berumur 18 tahun ke bawah Lahir dalam negara

MyKad pemohon

Sijil lahir pemohon

MyKad bapa/ibu (ibu atau bapa perlu hadir sama).

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Lahir luar negara

Borang W/Sijil Lahir/Sijil Perakuan Taraf

Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan semasa balik ke Malaysia. Jika pasport tidak dapat dikesan kemukakan Surat Akuan Sumpah berhubung butir-butir kemasukan dan Dokumen Perjalanan/pasport yang digunakan.

MyKad bapa/ibu (ibu atau bapa perlu hadir sama)

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Pemohon warganegara Malaysia Sabah dan Sarawak yang mohon kali pertama di Pejabat Imigresen Semenanjung Malaysia.

MyKad pemohon dan Sijil Lahir asal. 

Pemegang MyKad mesti bertanda 'H' bagi Sabah dan 'K' bagi Sarawak. Manakala MyKad tanpa tanda tersebut perlulah diselaraskan terlebih dahulu di Jabatan Pendaftaran Negara(JPN). (Tertakluk pada syarat-syarat JPN).

Sekiranya tidak memiliki MyKad, Kad Pengenalan Sementara (JPN.KPPK 09 dan 11) dan Sijil Lahir pemohon diperlukan.

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Catatan : Permohonan akan dirujuk ke Pejabat Imigresen Sabah dan Sarawak dan kelulusan akan dimaklumkan selepas 5 hari bekerja.

Jika ibu dan bapa telah meninggal dunia

MyKad pemohon

Sijil lahir pemohon

Sijil kematian ibu/bapa

Surat sumpah hak penjagaan anak

Kad Pengenalan penjaga/Pasport Penjaga (jika warga asing)

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Jika ibu dan bapa bercerai

MyKad pemohon

Sijil lahir pemohon

Surat mahkamah memberi hak penjagaan anak kepada ibu/bapa.

MyKad ibu/bapa yang diberi hak penjagaan yang sah.

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Jika ibu dan bapa tidak dapat dikesan

MyKad pemohon

Sijil lahir pemohon

Surat pengesahan dari Ketua Kampung/Penghulu yang mengesahkan ibu bapa tidak dapat dikesan dan hak penjagaan diberi kepada penjaga yang sah.

Surat Akuan Sumpah penjaga

Kad Pengenalan Penjaga/Pasport Penjaga (jika warga asing)

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Jika pemohon adalah anak angkat

MyKad pemohon

Sijil Anak Angkat

Kad Pengenalan Penjaga/Pasport Penjaga (jika warga asing)

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Jika pemohon telah berkahwin

MyKad pemohon

Sijil Nikah atau Surat Cerai (jika telah bercerai)

2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

8. Permohonan Gantian Pasport Melalui Kaunter

Buku pasport baru akan dikeluarkan kepada permohonan gantian pasport.

Jika pemohon ingin memohon Pasport baru menggantikan Pasport yang belum tamat tempoh sahlakunya , baki tempoh (had maksima 6 bulan sahaja) yang ada dalam Pasport lama akan dimasukkan ke dalam Pasport baru dengan syarat-syarat berikut:

a. Bukan kes hilang atau rosak

b. Bukan kes dalam siasatan

c. Bukan permohonan gantian pasport untuk tempoh sahlaku dua(2) tahun

Kategori Dokumen yang diperlukan
Pemohon bawah 18 tahun
 • Sama seperti dokumen yang dinyatakan pada kali pertama permohonan kecuali sijil lahir yang hanya diperlukan jika anak di bawah usia 12 tahun bagi tujuan dokumen pengenalan diri.
 • Pasport Malaysia yang terakhir digunakan.
 • 2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.
 • Kehadiran ibu/bapa/penjaga sah untuk tujuan kebenaran permohonan.
Pemohon atas 18 tahun
 • MyKad Pemohon
 • Kad Pengenalan Sementara (Resit JPN.KPPK 09 atau 11)(sekiranya tidak memiliki MyKad)
 • Pasport Malaysia yang terakhir digunakan.
 • 2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

9. Kes Kehilangan/Kerosakan Pasport Malaysia

a. Kes Kehilangan

i.  Permohonan gantian bagi Pasport yang telah hilang boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat Imigresen yang berdekatan dengan mengemukakan:

 • Kad Pengenalan (KPT)
 • Sijil Lahir
 • 2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.
 • Borang Soal Selidik Kehilangan Pasport (IMM.42c) yang boleh dimuat turun dan didapati di mana-mana Pejabat Imigresen dan telah diperakui oleh Suruhanjaya Sumpah/Mahkamah.

     ii.  Kelulusan permohonan gantian Pasport yang telah hilang adalah bergantung kepada keputusan Ketua Pengarah Imigresen dan keputusan siasatan dimaklumkan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh permohonan diterima.

     iii. Kategori Kes Kehilangan 

BIL KATEGORI  HILANG / ROSAK
1

Kehilangan akibat bencana alam (tsunami, gempabumi, banjir dan seumpamanya)

* bukti bencana alam (surat Pegawai Daerah / Penghulu / Ketua Kampung / Perwakilan Malaysia di luar Negara atau Pihak Berkuasa Negara terlibat dan seumpamanya)

2

Kehilangan / rosak akibat kebakaran

*Perlu laporan pihak bomba

b. Kes Kerosakan Pasport Malaysia

Pasport Malaysia diistilahkan rosak jika :

i. Basah

ii. Diconteng / terconteng

iii. Dikoyak / Terkoyak

iv. Dibakar / terbakar

v. Dimakan anai-anai/serangga

vi. Gambar pudar / luntur

vii. Butiran dalam pasport dipinda

Permohonan gantian pasport yang rosak boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat Imigresen yang berdekatan dengan mengemukakan

 • Dokumen-dokumen sokongan (asal beserta salinan) seperti Kad Pengenalan (KPT)
 • Sijil Lahir dan
 • 2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang.

Kelulusan permohonan gantian Pasport yang telah rosak bergantung kepada keputusan Ketua Pengarah Imigresen dan tempoh keputusan siasatan dimaklumkan dalam tempoh lima(5) hari dari tarikh permohonan diterima.

10. Maklumat Am

a. Penggunaan perkataan anak lelaki (A/L) dan anak perempuan (AP/) bagi kaum India dan bukan Islam di mukasurat utama Pasport Malaysia telah dimansuhkan tetapi dinyatakan pada mukasurat 'PEMERHATIAN'/'OBSERVATION'.

b. Jika pemohon dibawah usia 18 tahun, kad pengenalan ibu atau bapa diperlukan.

c. Pasport Malaysia yang tidak dituntut selepas tiga (3) bulan dari tarikh kutipan yang dinyatakan pada resit bayaran akan dibatalkan dan dilupuskan. Pemohon yang pasportnya telah dibatalkan jika memerlukan pasport hendaklah mengemukakan permohonan baru mengikut proses biasa beserta bayaran.

d. Tiada lagi kemudahan memasukkan butir-butir kanak-kanak dalam pasport ibu atau bapa. Kanak-kanak (termasuk bayi yang baru dilahirkan) perlu memohon secara berasingan dan ibu bapa boleh memohon untuk menukar gambar setelah bayi meningkat usia 2 tahun ke atas disertai dengan 2 keping gambar bersaiz 35mm x 50mm berlatar belakang putih tanpa bayang., Sijil Lahir dan hadir bersama-sama anak berkenaan di Pejabat Imigresen.

e. Berdasarkan Akta Penjagaan Kanak-Kanak (Guardianship Act 1961- Pind 1999), ibu kini boleh seperti bapa membuat pengesahan bagi permohonan anak bawah 18 tahun.