• 1-BANNER-DKP.jpg
 • 2-BANNER-CNY-2016-dato-sakib.jpg
 • 9_eksa.png
 • 10_cashless.PNG
 • 11_FWCMS.JPG
 • 12_ISC.PNG
 • 13_passport_Baru.jpg
 • 14_tutup_pej.gif
 • 15_Jumaat_Rehat.png
 • 16_SOCIAL_MEDIA.JPG
 • E-Visa (Updated: 31st Dec 2015)  

Picture1

Majlis Jasamu Dikenang Pada 24.11.2015

DSC 0062

Album 

mampu-03102013 mygov msc-09102013 ikdn-09102013 fwcms60x40
kdn myeg-logo ksn epsa logo csmLogo ISC

Visa Dengan Rujukan (VDR)

Visa Dengan Rujukan (VDR) bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi membolehkan individu berkenaan masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh Ibu Pejabat Imigresen.

Kategori:

A. Isteri Kepada Warganegara

 1. Borang Imm.12 (2 salinan)
 2. Borang Imm.38
 3. Salinan Kad Pengenalan penaja (suami)
 4. Salinan pasport suami (jika berkahwin di luar Malaysia) semua muka surat bercetak
 5. Salinan pasport pemohon (semua muka surat yang bercetak)
 6. Salinan sijil nikah/ kahwin di Malaysia (jika berkahwin di luar negara sertakan sijil nikah/ kahwin negara berkenaan)
 7. Gambar suami/ isteri berukuran pasport (2 keping)
 8. Gambar perkahwinan• Surat cerai/ sijil kematian (jika janda/duda)
 9. Borang temuduga VDR
 10. Security Bond
 11. Surat Akuan Sumpah

B. Suami Kepada Warganegara

 1. Surat permohonan dari Kedutaan/ Suruhanjaya Tinggi Malaysia
 2. Borang Imm.12 (2 salinan)
 3. Borang Imm.38
 4. Gambar suami/ isteri berukuran pasport (2 keping)
 5. Salinan kad pengenalan penaja (isteri)
 6. Salinan pasport pemohon jika berkahwin di Malaysia (semua muka surat yang bercetak)
 7. Salinan pasport isteri jika berkahwin di luar Malaysia (semua muka surat yang bercetak)
 8. Salinan sijil nikah/ kahwin di Malaysia (jika berkahwin di luar negara sertakan sijil nikah/ kahwin negara berkenaan)
 9. Pendapatan RM2,000.00 berserta slip gaji/ Borang J (jika tiada sila kemukakan penjamin)
 10. Security Bond

C. Pemegang Pasport Afghanistan

 1. Memohon melalui Kedutaan/ Suruhanjaya Tinggi di Malaysia
 2. Borang Imm.47
 3. Gambar pemohon berukuran pasport (2 keping)
 4. Salinan pasport pemohon
 5. Kad Pengenalan Penaja
 6. Surat Akuan Penaja
 7. Security Bond

D. Melawat Keluarga Bagi Warganegara India sahaja

 1. Borang Imm.12 (2 salinan)
 2. Borang Imm.38
 3. Gambar pemohon berukuran pasport (2 keping)
 4. Salinan pasport pemohon (semua muka surat bercetak)
 5. Bukti pendapatan - slip gaji/ Borang J (Jabatan Hasil Dalam Negeri)
 6. Bukti pertalian keluarga

E. Melawat Keluarga Bagi Warganegara China, Vietnam, Korea Utara dan Cuba

 1. Borang Imm.12 (2 salinan)
 2. Borang Imm.38
 3. Surat iringan dari penaja
 4. Gambar pemohon berukuran pasport (2 keping)
 5. Salinan pasport pemohon (semua muka surat bercetak)
 6. Surat menyurat (terjemahan yang telah disahkan dan asal)
 7. Umur 30 tahun ke atas
 8. Bukti pertalian : 

            a. Salinan sijil kahwin penaja dan anak

                     b. Salinan notarial Certificate