Pelaksanaan Permohonan Cuti Melalui Aplikasi HRMIS

i) Surat Edaran
ii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2010