Dimaklumkan bahawa nombor telefon Hotline Khidmat Pelanggan bagi Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah ditukarkan ke nombor yang baru sepertimana jadual berikut :

Nombor Telefon Lama

03 - 62012423

Nombor Telefon Baru

03 - 62057400